Kategori

Aktuellt

Museum day 2024!

Internationella museidagen 2024 är här! Årets tema, ”Museer för utbildning och forskning”, syftar till att understryka betydelsen av museer som dynamiska utbildningsinstitutioner som främjar lärande,... Läs mer

Inför årsmöte 2024

Styrelsen för Svensk ICOM träffades på Vasamuseet för ett förlängt styrelsemöte. På agendan var framförallt förberedelse till årsmötet som kommer att äga rum digitalt 15/5... Läs mer

Reseberättelser 2023

Under 2023 har Svenska ICOM delat ut resebidrag för att medlemmar ska få möjlighet att skapa nätverk och ha internationella utbyten med kollegor.En av dem... Läs mer

ICOMs röda listor

I flera år har ICOM och Världskulturmuseerna samarbetat kring att översätta och sprida kännedom om ICOM’s Red list of cultural objects at risk. Hittills finns... Läs mer