Verksamhet

Vår verksamhet

Svenska ICOM är den svenska sektionen av International Council of Museum. Vi är en medlemsorganisation för museer i Sverige och internationellt och resurs för internationellt samarbete och professionell utveckling av museer. Vår verksamhet bygger på engagemang för kulturarvens betydelse, dess skydd och inflytande i samhället. Vi är en kanal för våra medlemmar i internationellt samarbete inom ICOM organisationen och till ICOM:s olika organ. Svenska ICOM är rådgivande organ till bl.a. Svenska Unescorådet, Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet mfl.

Du kan vända dig till ICOM om du vill:

  • engagera dig eller ditt museum i internationella sammanhang
  • lära dig mer om ICOM:s etiska regler för museiprofessionella
  • söka resebidrag för konferenser och möten
  • diskutera museifrågor med internationell utblick

ICOM ansvarar också för utmärkelsen Årets museum, som vi delar ut tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, under Vårmötet.

Verksamhetsplan

Här kan du läsa Svenska ICOM:s verksamhetsplan för 2017-2019