Verksamhet

Vår verksamhet

Svenska ICOM är den svenska sektionen av International Council of Museum. Vi är en medlemsorganisation för museer i Sverige och internationellt och resurs för internationellt samarbete och professionell utveckling av museer. Vår verksamhet bygger på engagemang för kulturarvens betydelse, dess skydd och inflytande i samhället. Vi är en kanal för våra medlemmar i internationellt samarbete inom ICOM organisationen och till ICOM:s olika organ. Svenska ICOM är rådgivande organ till bl.a. Svenska Unescorådet, Kulturdepartementet, Riksantikvarieämbetet mfl.

Du kan vända dig till ICOM om du vill:

  • engagera dig eller ditt museum i internationella sammanhang
  • lära dig mer om ICOM:s etiska regler för museiprofessionella
  • söka resebidrag för konferenser och möten
  • diskutera museifrågor med internationell utblick

ICOM ansvarar också för utmärkelsen Årets museum, som vi delar ut tillsammans med Riksförbundet Sveriges Museer, under Vårmötet.

Verksamhetsplan

Svenska ICOM håller under 2023/2024 på att ta fram en verksamhetsplan som bygger på ICOM Internationals strategiska plan. Den kan du läsa om här!

ICOMs röda listor

ICOM (International Council of Museums) publicerar listor över kulturföremål som är mest utsatta för plundring, stölder och illegal handel. Dessa röda listor är ett verktyg som kan och bör användas av dig som av olika anledning kommer i kontakt med kulturföremål från andra länder.
I Sverige samarbetar ICOM med Statens Museer för Världskultur för översättning av de röda listorna. På deras hemsida finns aktuella versioner med uppdaterade dokument. Dessa hittar du här.