Svenska ICOM

Den svenska sektionen av International Council of Museums

Svenska ICOM verkar för internationellt samarbete och professionell utveckling på museer. Här kan du ta del av ICOM:s etiska regler för museiprofessionella, ansöka om medlemskap, söka resebidrag och få stöd i ditt internationella engagemang.

Senaste nytt