Svenska ICOM

Den svenska sektionen av International Council of Museums

ICOM är museernas världsorganisation under UNESCO som står för Museidefinitionen och museisektorns Etiska Regler. ICOM motverkar internationell illegal handel med kulturarvsföremål och verkar för skydd av världens kulturarv. Svenska ICOM verkar även för internationellt samarbete och professionell utveckling på museer. Här kan du ansöka om medlemskap, söka resebidrag och få stöd i ditt internationella engagemang.

Läs mer om ICOM:s verksamhet

Senaste nytt

ICOM:s museidefinition på svenska

”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som bidrar till samhället, som forskar, samlar in, bevarar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Museer är öppna för allmänheten,... Läs mer