Svenska ICOM

Den svenska sektionen av International Council of Museums

ICOM är museernas världsorganisation som står för Museidefinitionen och museisektorns Etiska Regler och arbetar rådgivande till UNESCO. ICOM motverkar internationell illegal handel med kulturarvsföremål och verkar för skydd av världens kulturarv. Svenska ICOM verkar även för internationellt samarbete och professionell utveckling på museer. Här kan du ansöka om medlemskap, söka resebidrag och få stöd i ditt internationella engagemang.

Läs mer om ICOM:s verksamhet

Museum day 2024!

Internationella museidagen 2024 är här! Årets tema, ”Museer för utbildning och forskning”, syftar till att understryka betydelsen av museer som dynamiska utbildningsinstitutioner som främjar lärande,... Läs mer