ICOM:s Etiska regler

ICOM:s etiska regler är ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De är satta för att vara en minimistandard för hur museiprofessionellt anställda ska uppträda. De är också viktiga ur den synpunkten att de formulerar vad den breda allmänheten ska kunna förvänta sig av museer och dess anställda.

Genom medlemskap i ICOM åtar du dig att följa ICOM:s yrkesetiska regler. Det gäller dig som individ och den organisation där du arbetar.

bildStöd i det dagliga arbetet

ICOM:s etiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen, och finns översatta till svenska.

Här kan du läsa ICOMs etiska regler.

Du kan läsa utbildningsmaterialet, som hör till de etiska reglerna.

Etikutbildning för museisektorn

Svenska ICOMs etikutbildning ökar din kännedom om de etiska reglerna och hjälper dig att använda dem i din vardag. Hittills har över 1000 personer gått utbildningen och vår mål är att sprida kunskap om ICOM:s etiska regler inom hela museisektorn.

Vem kan gå utbildningen?

  • Du som är anställd i musei- och kulturarvssektorn, oavsett bakgrund och yrkesroll.
  • Du som är beslutsfattare i musei- och kulturarvssektorn, styrelseledamot eller anställd inom offentlig förvaltning med ansvar för museer och kulturarvsfrågor.

Vi kommer gärna till er arbetsplats och genomför utbildningen. Vi ser helst att hela personalen ges möjlighet att delta, för bästa resultat.

Tid och genomförande

Utbildningen kan antingen genomföras som halvdag eller heldag. Den leds av personer som utsetts av Svenska ICOM och som har erfarenhet av personalutbildningar, etikfrågor och museer.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor

Linda Lundberg
linda_lundberg@telia.com

—————————————————

code_ethics_nathistNu finns etiska regler även för naturhistoriska museer. Dessa antogs vid generalkonferensen 2013. Materialet finns ännu inte på svenska, men den engelska versionen kan du ladda ner här: ICOM Code of Ethics for Natural History Museums (Pdf)