Medlemskap

Vill du bli medlem i ICOM?

Ditt medlemskort ger rätt till fritt inträde på de flesta av världens museer

Arbetar du inom museisektorn?
Är du pensionär som tidigare varit anställd på museum?
Arbetar du för museer på något annat sätt?
Är du student som utbildar dig inom museiområdet?

Då kan du bli medlem i ICOM.
Som individuell medlem får du ett medlemskort som berättigar till fri eller reducerad entréavgift vid många offentliga museer utomlands och i Sverige. Här kan du läsa mer om hur du ansöker om individuellt medlemskap och hur du betalar din medlemsavgift. Vänligen ha överseende med att det kan dröja ett tag innan du får ditt medlemskort hemskickat, då korten produceras på huvudkontoret i Paris. Kom ihåg att kryssa i vilken internationell kommittée du vill bli medlem i, som passar ditt ämnesområde.

Organisationer och institutioner som är museer eller är knutna till museer kan också bli medlemmar i ICOM. Institutionella medlemmar får 3-8 medlemskort beroende på museets storlek. Här kan du läsa mer om hur organisationer och institutioner ska gå till väga för att ansöka om medlemsskap och betala sin medlemsavgift.

 • Du kan inte bli medlem i ICOM om du eller din organisation köper eller säljer kulturföremål i vinstsyfte.
 • Det är styrelsen i Svenska ICOM och ICOMs centrala kansli i Paris som avgör om din ansökan godkänns.
 • Både organisationer och individer får tillgång till våra medlemsförmåner.

Om du redan är medlem i ICOM kan du ansöka om medlemskap i en internationell kommitté genom att skicka ansökan till ICOMs sekretariat i Paris. Ladda ner ansökningsformuläret.

Medlemsförmåner

 • Tillgång till ett internationellt museinätverk som stadigt växer över hela världen, inom alla kultur- och ämnesområden.
 • ICOM-news, organisationens medlemstidning som utkommer varje kvartal.
 • Rabatt på ICOMs publikationer.
 • Inbjudan till ICOMs generalkonferens vart tredje år med möjlighet att diskutera aktuella museifrågor och träffa kollegor från hela världen.
 • Möjlighet att söka resebidrag till internationella konferenser.
 • Möjlighet till medlemskap i en valfri internationell ämnes- eller yrkesinriktad kommitté och deltagande i dess möten och konferenser. Läs mer om ICOMs internationella kommittéer.
 • Möjlighet att delta i internationella seminarier anordnade av Svenska ICOM.
 • Varje ny medlem får ett exemplar av ICOMs etiska regler.
 • Därutöver får du Svenska ICOM:s nyhetsbrev, inbjudan till årsmöten under Museernas Vårmöte och därmed påverka ICOM:s framtid, samt inbjudan till events och aktiviteter för medlemmar från Svenska ICOM.