ICOM:s Museidefinition

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

Definitionen ska läsas och tolkas i relation till ICOM:s etiska regler.


Uttolkning av begrepp

Permanent institution: Institutionen existerar långsiktigt, oavsett enskilda individer eller huvudmän. Har fastställda stadgar/måldokument, långsiktiga planer för bland annat samlingsförvaltning (t ex insamling, förvaltning och gallring), publik verksamhet (till exempel utställningar, pedagogik, kommunikation) och kunskapsuppbyggnad (till exempel om samlingar, ämnesområde, geografiskt område med mera).

Utan vinstintresse: Institutionen får gå med överskott, i relation till verksamhetens mål och i linje med ICOM:s etiska regler.

Som främjar samhället och dess utveckling: Institutionen främjar en demokratisk och humanitär samhällsutveckling.

Öppen för allmänheten: Institutionen kan ha öppet hela året eller vid begränsad tid. Alla ska vara välkomna att besöka institutionen eller ta del av dess verksamhet.

Förvärvar, bevara: Institutionen ska ha en professionell strategi för insamling, som kan inkludera befintliga samlingar, i byggnad, miljö etc, som förvaltas, konserveras och vårdas. Det inkluderar även immateriella samlingar t ex praktiker, tekniker, berättelser, traderad kunskap med mera.

Förmedla och ställa ut: Inbegriper att man tillgängliggör och för en kommunikation kring kunskaper och samlingar.

Människan och hennes omvärld: Förståelse av människor och världen oavsett tid och rum.

Beslutad av svenska ICOMs styrelse 2017-04-18


Mot en uppdaterad museidefinition

Under 2019 års Generalkonferens i Kyoto skulle en ny museidefinition röstas fram, men röstningen blev uppskjuten. Arbetet mot en uppdaterad museidefinition fortsätter under 2021 och 2022.

Svenska ICOM:s styrelse är dedikerad för uppgiften att verkställa den internationella processen efter bästa förmåga. För oss är det viktigt att konsultationerna genomförs som öppna och demokratiska samtal.

Vad har vi gjort?

April 2019 genomförde vi på årsmötet det första öppna samtalet om museidefinitionen. Sammanställningen av resultatet skickades sedan till ICOM i Paris.

Under 2020 bildade ICOM i Paris den nya arbetsgruppen ICOM Define för museidefinitionen, som tog fram en ny metodologi för internationell dialog om museidefinitionen som lanserades i januari 2021. Det är den metodologin som alla nationella kommittén följer, likaså Svenska ICOM.

Mars 2021 genomförde vi 3 st K-samtal i samarbete med Riksantikvarieämbetet och en enkätundersökning med den nya metodologin som bas. De 3 samtalen hade ca 70 deltagare som efteråt kunde fylla i enkäten med nyckelord och begrepp med kort förklaring, som man ansåg var relevanta för en ny definition. Vi har sammanställt de 10 vanligaste nyckelorden med beskrivning som vi har fått in och skickat till ICOM i Paris.

Vad händer sen?

Vi ser tydliga behov av att fortsätta samtala om grundläggande museirelaterade frågor – som definitionen, museipraxis och etiska principer och dilemman. Under hösten 2021 fortsätter de öppna samtalen och konsultationerna, då vi även undersöker och ger feedback på resultaten från den internationella insamlingen.

Ny omröstning om uppdaterad museidefinition är planerad till ICOM:s 26:e Generalkonferens i Prag 2022.

Här kan du läsa mer om arbetet med museidefinitionen: