ICOM:s Museidefinition

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

Definitionen ska läsas och tolkas i relation till ICOM:s etiska regler.

Uttolkning av begrepp

Permanent institution: Institutionen existerar långsiktigt, oavsett enskilda individer eller huvudmän. Har fastställda stadgar/måldokument, långsiktiga planer för bland annat samlingsförvaltning (t ex insamling, förvaltning och gallring), publik verksamhet (till exempel utställningar, pedagogik, kommunikation) och kunskapsuppbyggnad (till exempel om samlingar, ämnesområde, geografiskt område med mera).

Utan vinstintresse: Institutionen får gå med överskott, i relation till verksamhetens mål och i linje med ICOM:s etiska regler.

Som främjar samhället och dess utveckling: Institutionen främjar en demokratisk och humanitär samhällsutveckling.

Öppen för allmänheten: Institutionen kan ha öppet hela året eller vid begränsad tid. Alla ska vara välkomna att besöka institutionen eller ta del av dess verksamhet.

Förvärvar, bevara: Institutionen ska ha en professionell strategi för insamling, som kan inkludera befintliga samlingar, i byggnad, miljö etc, som förvaltas, konserveras och vårdas. Det inkluderar även immateriella samlingar t ex praktiker, tekniker, berättelser, traderad kunskap med mera.

Förmedla och ställa ut: Inbegriper att man tillgängliggör och för en kommunikation kring kunskaper och samlingar.

Människan och hennes omvärld: Förståelse av människor och världen oavsett tid och rum.

Uttolkning av begrepp beslutades av svenska ICOM:s styrelse 2017-04-18


Mot en uppdaterad museidefinition

Nu endast två förslag på ny museidefinition kvar!

Under mars månad genomförde svenska ICOM en konsultation bland sina medlemmar gällande de fem förslag på en ny museidefinition som presenterats.

Förslagen samt feedback på dessa skickades in till ICOM Define den 7 april 2022. Under april månad har sedan ICOM Define, som håller i den globala processen, arbetat vidare med de topprankade förslagen. Idag den 5 maj 2022 presenterades de två kvarvarande och bearbetade förslagen för ICOM:s Advisory Council. Med anledning av detta vill vi ge våra medlemmar möjligheten att ytterligare en gång säga sitt. Erat svar måste dock vara inne senast den 11:e maj. Vi kommer direkt därefter att ta kontakt med ICOM Define.

Efter detta sker en omröstning bland förslagen och ett sista urval görs. Det nya förslaget på en museidefinition presenteras därefter för ICOM:s Executive Board och under ICOM:s 26:e Generalkonferens i Prag 2022 sker själva omröstningen.

Det vi önskar höra från er är vilken definition ni föredrar samt en motivering till detta och det gör ni här:https://docs.google.com/…/1FAIpQLSc29K8FxFW…/viewform…

Observera att de svenska översättningarna enbart är arbetsutkast och kommer att färdigställas efter beslut om en ny definition tagits.

Förslag A (tidigare förslag 2)

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse, tillgänglig för allmänheten och som verkar i samhällets tjänst. Museet forskar, samlar, bevarar, tolkar och ställer ut, materiellt, immateriellt, kultur-, och naturarv på ett professionellt, etiskt och hållbart sätt för utbildning, reflektion och underhållning. Museet drivs och kommunicerar på ett inkluderande, diversifierat och deltagande sätt gentemot samhällen och allmänheten.

Förslag B (tidigare förslag 3)

Ett museum är en icke-vinstdrivande, permanent institution i samhällets tjänst som forskar, samlar, bevarar, tolkar och ställer ut materiellt och immateriellt arv. Museer främjar mångfald och hållbarhet och är tillgängliga, inkluderande och öppna för allmänheten. De drivs och kommunicerar etiskt, professionellt och genom deltagande av samhällen. Museer erbjuder varierade upplevelser för utbildning, underhållning, reflektion och kunskapsutbyte.Obs! De svenska översättningarna är enbart arbetsutkast och kommer att färdigställas efter att beslut fattats./Styrelsen för ICOM Sverige

Tidigare konsultationer

Under mars 2022 bjöd svenska ICOM in sina medlemmar för att ge feedback
på fem museidefinitionsförslag som tagits fram genom en global process. Medlemmarna hade möjligheten att rangordna förslagen samt motivera sina val, modifiera eventuella ord/begrepp samt föreslå alternativ utifrån ICOM:s officiella språk: engelska, franska, spanska.

Observera att den svenska översättningen inte är en slutgiltig version, är inte fullständigt översatt och har inte genomgott bearbetning och uttolkning. En sådan process kommer att ske i nästa skede.

Det förslag som rangordnades högst av majoriteten av medlemmarna var förslag nr 5 som ansågs vara kärnfullt och inkluderande samt att det bäst ringade in vad ett museum är och bör vara i samhället.

Förslag nr 5

Ett museum är en öppen och tillgänglig institution utan vinstintresse. Museet samlar, forskar, bevarar, ställer ut och kommunicerar människors materiella och immateriella arv och miljö till gagn för samhället. Museer har åtagit sig etiska och hållbara förhållningssätt och drivs på ett inkluderande och professionellt sätt för att skapa minnesvärda och kunskapsbildande erfarenheter som främjar nyfikenhet och upptäckt.

Svenska ICOM skickade den 7 april 2022 in den sammanställda rangordningen till ICOM Define som håller i den globala processen. Under april 2022 kommer ICOM Define att arbeta vidare med både den globala återkopplingen och de topprankade förslagen. Den 5 maj 2022 presenteras de bearbetade förslagen för ICOM:s Advisory Council. Efter detta sker en omröstning bland förslagen och ett sista urval görs. Det nya förslaget på en museidefinition presenteras därefter för ICOM:s Executive Board och under ICOM:s 26:e Generalkonferens i Prag 2022 sker själva omröstningen. När beslut har tagits gällande en ny museidefinition, då kommer en svensk översättning fastställas med uttolkning av begrepp.

Bakgrund

Under 2019 års Generalkonferens i Kyoto skulle en ny museidefinition röstas fram, men röstningen blev uppskjuten. Arbetet mot en uppdaterad museidefinition fortsätter under 2021 och 2022.

Svenska ICOM:s styrelse är dedikerad för uppgiften att verkställa den internationella processen efter bästa förmåga. För oss är det viktigt att konsultationerna genomförs som öppna och demokratiska samtal.

April 2019 genomförde vi på årsmötet det första öppna samtalet om museidefinitionen. Sammanställningen av resultatet skickades sedan till ICOM i Paris.

Under 2020 bildade ICOM i Paris den nya arbetsgruppen ICOM Define för museidefinitionen, som tog fram en ny metodologi för internationell dialog om museidefinitionen som lanserades i januari 2021. Det är den metodologin som alla nationella kommittén följer, likaså Svenska ICOM.

Mars 2021 genomförde vi 3 st K-samtal i samarbete med Riksantikvarieämbetet och en enkätundersökning med den nya metodologin som bas. De 3 samtalen hade ca 70 deltagare som efteråt kunde fylla i enkäten med nyckelord och begrepp med kort förklaring, som man ansåg var relevanta för en ny definition. Vi har sammanställt de 10 vanligaste nyckelorden med beskrivning som vi har fått in och skickat till ICOM i Paris. Läs hela Rapporten Diskussion om ny museidefinition och etiska regler nedan – ett samarbete mellan svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet med processtöd av Boiler.

Läs mer