Dokument

Medlemsavgifter Svenska ICOM 2023

Justerade medlemsavgifter 2023

Årsmöteshandlingar till Svenska ICOM:s Årsmöte 2023

Bilaga 1. Kallelse_Dagordning_Årsmöte_ICOM_2023

Bilaga 2. ICOM_Verksamhetsberättelse_och_Bokslut_2022

Bilaga 3. Revisionsberättelse_för_Svenska_ICOM

Bilaga 4. Valberedningens_förslag_2023_uppd_230503

Bilaga 5. ICOM_Verksamhetsplan_2023 och ICOM_Budgetförslag_2023


Stadgar

Svenska ICOMs stadgar (nya 2019)
Statues. Internationella ICOMs stadgar (på engelska)

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Övrigt

_______________________________________________________________________

Tillsammans med Världskulturmuseerna, Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet lanserar vi en kampanj mot illegal handel med hotat kulturarv. Irak och Syrien är mycket utsatta. Köp aldrig kulturföremål från länder i krig eller konflikt. Använd ICOMs röda listor för att se föremål i riskzonen. Mer info finns på kampanjens webbplats.

Hjälp oss att sprida kunskap så att fler kan ta ställning emot illegal handel som har stora konsekvenser för utsatta människor och som bidrar till krigets ekonomi.

_________________________________________________________________