Dokument

Medlemsavgifter Svenska ICOM 2024

Postas inom kort

Årsmöteshandlingar till Svenska ICOM:s Årsmöte 2024

Kallelse till årsmöte 2024 med dagordning

Verksamhetsberättelse och Bokslut

Revisionsberättelse verksamhetsåret 2023

Förslag till budget 2024

Proposition fastställande av medlemsavgifter 2024

Valberedningens förslag till valbara poster 2024

Verksamhetsplan Svenska ICOM 2024

ICOM Strategic Plan 2022-2028

LÄNK TILL DET DIGITALA ÅRSMÖTET (ZOOM):

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68026031891

Mötes-ID: 680 2603 1891


Stadgar

Svenska ICOMs stadgar (nya 2019)
Statues. Internationella ICOMs stadgar (på engelska)

Verksamhetsplaner

Verksamhetsberättelser

Övrigt

_______________________________________________________________________

Tillsammans med Världskulturmuseerna, Svenska Unescorådet och Riksantikvarieämbetet lanserar vi en kampanj mot illegal handel med hotat kulturarv. Irak och Syrien är mycket utsatta. Köp aldrig kulturföremål från länder i krig eller konflikt. Använd ICOMs röda listor för att se föremål i riskzonen. Mer info finns på kampanjens webbplats.

Hjälp oss att sprida kunskap så att fler kan ta ställning emot illegal handel som har stora konsekvenser för utsatta människor och som bidrar till krigets ekonomi.

_________________________________________________________________