Årets museum

Utmärkelsen ÅRETS MUSEUM delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete, och att inspirera museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet. Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM.

De nominerade museerna 2024 är:

Bildmuseet i Umeå
Eskilstuna stadsmuseum
Sjöfartsmuseet Akvariet

Priset delas ut av kulturministern under högtidliga former på Vårmötet som i år äger rum i Karlstad 23-25/4.

Juryns motiveringar:

Bildmuseet i Umeå
I skärningspunkten mellan internationell samtidskonst, akademi och folkbildning erbjuder Bildmuseet en i lika delar inspirerande som engagerande verksamhet, med hög verkshöjd och samtidigt låga trösklar. Bildmuseets välproducerade utställningar och inbjudande programverksamhet utgör ett nav för konstens utveckling och tillgängliggörande i norra Sverige och stärker med det på ett betydelsefullt sätt konstens integrerade roll i samhällsutvecklingen.  

Eskilstuna stadsmuseum
Med en tydlig vision om att vara relevant för fler och att historia görs tillsammans, visar Eskilstuna stadsmuseum mod i sitt inkluderingsarbete på plats i lokalsamhället, i utställningar och program och i sin samtidsdokumentation. Insiktsfullt görs utmaningar i lokalsamhället till en angelägen fråga för verksamheten. Viljan att vara en integrerande mötesplats och att nyansera bilden av samtiden genom fler röster är hoppfull och inspirerar.

Sjöfartsmuseet Akvariet
Sjöfartsmuseet Akvariet har genom en omfattande och välplanerad flerårig förvandlingsprocess förnyat både byggnad, innehåll och hela museiverksamheten från grunden, vilket resulterat i en ny mångfacetterad besökarupplevelse. Sjöfartsmuseet Akvariet fungerar idag som en arena för kunskap, engagemang och handling som ger inspiration till besökare att ta aktiv del i att bevara vår historia, våra hav och vår planet.

Juryn för Årets museum 2024 är:

Styrelseledamot från Sveriges museer (ordf./sammankallande):
Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet

Ledamot i Svenska ICOM:
Christian Penalva, utställningschef vid Kulturen i Lund

Föregående års vinnare:
Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum

Gästplats internationellt perspektiv:
Nils M Jensen, direktör för Organisationen Danske Museer

Gästplats annat branschperspektiv:
Cecilia Wikström, stiftelsedirektör för Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelser

– Juryn hade ett tufft jobb att välja mellan de föreslagna museerna med mångfacetterad bredd och olika inriktning från hela Sverige. Vi känner oss dock glada över att idag kunna presentera dessa tre starka, och sinsemellan relativt olika, kandidater som efter hård konkurrens går vidare och nomineras till Årets Museum 2024, säger Lisa Månsson, juryns ordförande och Överintendent på Naturhistoriska Riksmuseet.

Årets museum ska visa på särskild relevans och utgöra en angelägen och inkluderande arena för människor och samhället. Museet ska även ge inspiration och uppvisa framstående exempel på innovativ verksamhet samt arbeta med kunskapsuppbyggnad genom att ge fördjupade insikter och nya perspektiv.

– Att få gå igenom alla inkomna förslag är hedrande och har varit oerhört spännande – museerna runt om i Sverige har en fantastisk bredd och kvalitet som engagerar många. Årets slutkandidater visar exempel på museernas potential och betydelse i samhället och kan inspirera museisverige, säger Christian Penalva, ledamot i juryn, sekreterare i Svenska ICOM och utställningschef på Kulturen i Lund.

Förslag på museer att nominera till Årets museum kommer från allmänheten. I år har juryn, som bland annat består av representanter från Sveriges Museer och Svenska ICOM, fått in över 30 förslag och valt ut tre slutkandidater: Bildmuseet i Umeå, Eskilstuna Stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet. Vinnaren presenteras på museernas vårmöte i april i Karlstad och priset delas ut av kulturminister Parisa Liljestrand.

_____________________________________________________________

Hur går det till?

Varje höst har alla möjlighet att lämna förslag till kommande års pris. Juryn nominerar därefter tre finalister. De tre finalisterna offentliggörs under våren. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte i april.

Tidigare vinnare av Årets museum

 • 2023 Östergötlands museum
 • 2022 Nationalmuseum
 • 2021 Norrköpings Stadsmuseum
 • 2020 Sörmlands museum
 • 2019 Skissernas museum
 • 2018 Göteborgs konstmuseum
 • 2017 Prins Eugens Waldemarsudde Stockholm
 • 2016 Tekniska museet Stockholm
 • 2015 Marinmuseum i Karlskrona Blekinge
 • 2014 Göteborgs stadsmuseum
 • 2013 Jamtli Jämtland
 • 2012 Kulturparken Småland Kronoberg
 • 2011 Flygvapenmuseum Östergötland
 • 2010 Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn Västra Götaland
 • 2009 Världskulturmuseet i Göteborg Västra Götaland
 • 2008 Inget pris delades ut –
 • 2007 Inget pris delades ut –
 • 2006 Inget pris delades ut –
 • 2005 Värmlands museum i Karlstad Värmland
 • 2004 Kulturen i Lund Skåne
 • 2003 Moderna museet Stockholm
 • 2002 Malmö Museer Skåne
 • 2001 Riksutställningar Stockholm
 • 2000 Textilmuseet i Borås Västra Götaland
 • 1999 Arkitekturmuseet Stockholm
 • 1998 Örebro läns museum Örebro
 • 1997 Norrtälje konsthall Stockholm
 • 1996 Livrustkammaren Stockholm
 • 1995 Skaraborgs länsmuseum Västra Götaland
 • 1994 Judiska museet Stockholm