Svenska ICOM:s styrelse

Medea S. Ekner

Medea S. Ekner

Styrelseordförande

Ansvarar för Svenska ICOM:s internationella samarbeten och ansökan om ICOM:s 27:e Generalkonferens i Stockholm 2025. 

Medea S. Ekner har fil. mag. i Internationella Museistudier och fil. mag. i Konst- och bildvetenskap. Har varit verksam som chef för utställningar och publik verksamhet på Bohusläns museum. Tidigare verkat vid Göteborgs konsthall, Museum of New Zeeland Te Papa Tongarewa, Världskulturmuseet, Borås konstmuseum, Alingsås konsthall och museum, Strandverket Konsthall, samt Textilmuseet och Borås Museum.  Styrelseordförande sedan 2019, ledamot sedan 2018.

Kontakt: chair@icomsweden.se
Foto: Alexander Ramón Nordin Rodriguez

Daniel Wetterskog

Vice ordförande

Daniel Wetterskog är museichef på Upplandsmuseet. Han var tidigare museichef för Scenkonstmuseet. Dessförinnan har Daniel varit ansvarig för den publika verksamheten vid Tekniska museet, kulturhuschef på Luna Kulturhus samt museichef för Örnsköldsviks museum och konsthall.

Daniel har en Fil. Kand i Museologi från Umeå Universitet. Brinner för utvecklingsfrågor inom kultursektorn och har även suttit i styrelsen för Ecsite, the European network of science centres and museums. Ledamot sedan 2016.

Kontakt: daniel.wetterskog@upplandsmuseet.seSara Roberts

Kassör

Sara Roberts är enhetschef i Västarvet för Studio Västsvensk Konservering sedan 2008. Hon har studerat Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet och specialiserade sig inom arkeologisk och marinarkeologisk konservering. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet, bl.a. med att tillverka och återställa riggen på Vasa.

Sara är dykare och har arbetat i undersökningarna av regalskeppet Kronan i Kalmar länsmuseums regi. Sara vill verka för att relationerna mellan musei- och kulturarvsutbildningar. Ledamot och kassör sedan 2017.

Fakturaadress: C/O Västarvet SVK, Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2, 415 02, Göteborg,


Kontakt: +46 709 72 23 44, sara.roberts@vgregion.se

Fredrik Elg

Sekreterare

Fredrik Elg började sin yrkesbana som filmare och har sedan kommit att bli särskilt inriktad på internationella relationer och brytpunkten mellan kultur, demokrati och mänskliga rättigheter.

Fredrik har bland annat varit verksam som utvecklingschef för Malmö stads kulturförvaltning och utvecklingsstrateg för Biblioteken i Malmö. Han fick 2015 kulturdepartementets uppdrag att leda förstudien för Rörelsernas museum och dess testverksamhet. Fredrik har under lång tid varit aktiv i frågor kring konstnärlig yttrandefrihet och skydd av immateriella kulturarv, för bland annat Kulturrådet. Han är utbildad vid Lunds universitet, Malmö universitet och University of Cape Town i Sydafrika. Ledamot sedan 2021.

Kontakt: fredrik.elg@malmo.se
Foto: Sofia Elg

Pontus Forslund

Ledamot

ICOM:s representant i juryn för Årets Museum och har ansvar för resebidragen.

Pontus Forslund är enhetschef för Administration & Fastighet på Sektor Museer vid Göteborgs stad Kulturförvaltning (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum & Röhsska museet). Innan dess var han verksam på Göteborgs stadsmuseum och Världskulturmuseet.

Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier. Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent. Ledamot sedan 2017.

Kontakt: pontus.forslund@kultur.goteborg.se
Foto: Johan Velagic

Linda Lundberg

Ledamot

Ansvarar för Svenska ICOM:s nationella samarbeten, samlingsrelaterade frågor och utbildningar om etiska regler.

Linda Lundberg arbetar sedan 2020 som generalsekreterare för Sveriges länsmuseer. Hon har en fil. mag i antikens kultur och samhällsliv samt en fil. kand i nordisk arkeologi. Linda har tidigare varit verksam som chef för samlingarna vid Statens museer för världskultur, varit enhetschef för samlingarna på Bohusläns museum samt arbetat som antikvarie, producent och projektledare inom museisektorn.

Linda har erfarenhet av framförallt samlingsrelaterade frågor och det som rör proveniens/repatriering och illegal handel.

Kontakt: linda_lundberg@telia.com 
Foto: Johan Jeppsson

Kajsa Kuoljok

Ledamot

Ansvarar för medlemsfrågor

Kajsa Kuoljok och är verksam som forskare och ansvarig för enheten för forskning och dokumentation på Ájtte, Svenskt Fjäll- och Samemuseum.

Kajsa har en Ph.D i Etnologi från Umeå Universitet. Hon är intresserad av etik- och urfolksfrågor och särskilt för frågor rörande samiskt kulturarv. Ledamot sedan 2021.

Kontakt: kajsa.kuoljok@ajtte.com
Foto: Lena Kuoljok-Lind