Svenska ICOM:s styrelse

Helene Rånlund

Tillförordnad ordförande

Helene Rånlund är överintendent och chef för Statens försvarshistoriska museer (SFHM) som ansvarar för Flygvapenmuseum i Linköping och Armémuseum i Stockholm.

Som chef för en statlig museimyndighet ingår hon i Centralmuseernas samarbetsråd. Hon har varit verksam i museisektorn sedan 2013 som stabschef på SFHM med ansvar för bl.a. strategisk styrning och verksamhetsutveckling.

Helene är civilekonom från Linköping med franska som inriktning. Hon har en bred erfarenhet från statsförvaltningen varav närmare 12 år som chef, bl.a. från myndigheten Sida och från Regeringskansliet. Ledamot sedan 2022.


Kontakt: helene.ranlund@sfhm.se

Christian Penalva

Adjungerad sekreterare

Christian Penalva arbetar sedan 2015 som utställningschef på Kulturen, Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige, i Lund. Han har en fil.kand i konsthistoria från Lunds universitet.

Christian har mångårig erfarenhet av utställningsproduktion och har tidigare arbetat som utställningsproducent och projektledare på Världskulturmuseet, Göteborgs stadsmuseum, Kulturen och Malmö museer. Han har tidigare varit ledamot i styrelsen för West Pride och sekreterare i styrelsen för Forum för utställare som ger ut priset Årets utställning. Ledamot sedan 2022.

Kontakt: christian.penalva@kulturen.com
Foto: Christina FloresSara Roberts

Kassör

Sara Roberts är enhetschef i Västarvet för Studio Västsvensk Konservering sedan 2008. Hon har studerat Konservatorsprogrammet vid Göteborgs universitet och specialiserade sig inom arkeologisk och marinarkeologisk konservering. Hon har tidigare arbetat på Vasamuseet, bl.a. med att tillverka och återställa riggen på Vasa.

Sara är dykare och har arbetat i undersökningarna av regalskeppet Kronan i Kalmar länsmuseums regi. Sara vill verka för att relationerna mellan musei- och kulturarvsutbildningar. Ledamot och kassör sedan 2017.

Fakturaadress: C/O Västarvet SVK, Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2, 415 02, Göteborg,


Kontakt: +46 709 72 23 44, sara.roberts@vgregion.se

Fredrik Elg

Sekreterare (tjänstledig)

Fredrik Elg började sin yrkesbana som filmare och har sedan kommit att bli särskilt inriktad på internationella relationer och brytpunkten mellan kultur, demokrati och mänskliga rättigheter.

Fredrik har bland annat varit verksam som utvecklingschef för Malmö stads kulturförvaltning och utvecklingsstrateg för Biblioteken i Malmö. Han fick 2015 kulturdepartementets uppdrag att leda förstudien för Rörelsernas museum och dess testverksamhet. Fredrik har under lång tid varit aktiv i frågor kring konstnärlig yttrandefrihet och skydd av immateriella kulturarv, för bland annat Kulturrådet. Han är utbildad vid Lunds universitet, Malmö universitet och University of Cape Town i Sydafrika. Ledamot sedan 2021.

Kontakt: fredrik.elg@safehavens.se
Foto: Sofia Elg

Pontus Forslund

Ledamot

ICOM:s representant i juryn för Årets Museum och har ansvar för resebidragen.

Pontus Forslund är enhetschef för Fastighet & Utveckling på Museer och Konsthall vid Göteborgs stad Kulturförvaltning (Göteborgs stadsmuseum, Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs konsthall & Röhsska museet). Innan dess var han verksam på Göteborgs stadsmuseum och Världskulturmuseet.

Pontus har en fil.mag. i Internationella Museistudier. Han är en aktiv föreläsare, konferencier och skribent. Ledamot sedan 2017.

Kontakt: pontus.forslund@kultur.goteborg.se
Foto: Johan Velagic

Linda Lundberg

Ledamot

Ansvarar för Svenska ICOM:s nationella samarbeten, samlingsrelaterade frågor och utbildningar om etiska regler.

Linda Lundberg arbetar sedan 2020 som generalsekreterare för Sveriges länsmuseer. Hon har en fil. mag i antikens kultur och samhällsliv samt en fil. kand i nordisk arkeologi. Linda har tidigare varit verksam som chef för samlingarna vid Statens museer för världskultur, varit enhetschef för samlingarna på Bohusläns museum samt arbetat som antikvarie, producent och projektledare inom museisektorn.

Linda har erfarenhet av framförallt samlingsrelaterade frågor och det som rör proveniens/repatriering och illegal handel.

Kontakt: linda_lundberg@telia.com 
Foto: Johan Jeppsson

Helena Westin

Adjungerad Ledamot

Helena Westin är sedan 2021 avdelningschef för Uppsala konst och kulturarv inom Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen inom Uppsala kommun. Helena har tidigare bland annat arbetat på Stockholms stadsarkiv och Stockholms stadsmuseum, varit chef för Polismuseet och arbetat med det moderna samhällets kulturarv på Riksantikvarieämbetet. Hon har också arbetat med förändringsledning och verksamhetsutveckling, både på myndighet och som konsult.

Helena har också varit styrelseledamot och kassör i Riksförbundet Sveriges Museer, samt svensk korrespondent för European Museum Forum, som bl a delar ut European Museum of the Year Award.

Kontakt: helena.westin@uppsala.se


Elina Nygård

ICOM NORD
Svenska ICOM:s ordinarie ledamot i den nordiska alliansen ICOM Nord

Elina Nygård är Enhetschef för Publika enheten,
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum/Duottar – ja sámemusea

Medea S. Ekner

ICOM NORD
Svenska ICOM:s ledamot i den nordiska alliansen ICOM Nord

Medea Ekner är f.d. ordförande för Svenska ICOM och museikonsult.


Linda Noreen

Valberedning

Sammankallande för valberedningen.
Linda Noreen är Programsamordnare Göteborgs konstmuseum

Anders Wikström

Valberedning

Anders Wikstrom är tf stabschef, Statens försvarshistoriska museer

Inger Lundberg

Valberedning

Inger Lundberg är Samlingsintendent, Örebro Läns museum


Limor Zuback

Revisor

Ekonom på Stiftelsen Hallands Länsmuseer

Katrin Hellers

Revisor

Administrativ koordinator, Kulturhistoriska avdelningen, Stiffelsen Skansen