Individuellt medlemskap

FÖR DIG SOM VILL BLI MEDLEM:
Besök vår medlemssida hos Föreningshuset: https://blimedlem.foreningshuset.se/svenska-icom

FÖR DIG SOM REDAN ÄR MEDLEM: BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN

2021 års avgifter, antagna på årsmötet 2019:

  • Individuell medlemskap, avgift 800 kr per år
  • Studenter, avgift 350 kr per år
  • Pensionärer, avgift 400 kr per år

Du betalar rätt summa in på PG 39 506-1. Uppge namn, medlemsnummer (står på ICOM kortet) och typ av medlemskap; individuell, student eller pensionär. Betalningar inkomna efter den 1 oktober räknas som medlemskap för efterföljande år.

Vi skickar inte ut inbetalningskort. Påminnelse om att betala medlemsavgiften går ut i digitala medlemsbrev. Prenumerera på vårt NYHETSBREV!

Byte av befattning, museum, adress och mailadress måste anmälas till medlemsregistret: info@icomsweden.se