Institutionellt medlemskap

Vill du bli Institutionell medlem hos Svenska ICOM?

Fyll i blanketten Ansökan om Institutionellt medlemskap och maila din ansökan till: icom@foreningshuset.se

Medlemsavgifter för Institutionellt medlemskap

Medlemsavgift i Svenska ICOM, avgifter antagna på årsmötet 2019:

Grupp I. 4 000 kr per år
Museer med omsättning < 300 000
Antal kort: 3 st

Grupp II: 4 800 kr per år
300 000–1 000 000
Antal kort: 4 st

Grupp III: 6 600 kr per år
1 000 000–10 000 000
Antal kort: 5 st

Grupp IV: 8 700 kr per år
10 000 000–50 000 000
Antal kort: 6 st

Grupp V: 9 300 kr per år
50 000 000–100 000 000
Antal kort: 7

Grupp VI: 9 900 kr per år
Omsättning > 100 000 000
Antal kort: 8

Vi skickar faktura

Från och med oktober 2021 skickas faktura ut till institutionella medlemmar.

Ändrade uppgifter?

Om du är institutionell medlem och vill ändra medlemsuppgifter, maila de nya uppgifterna till:
kansli@foreningshuset.se

Medlemsbrev från Svenska ICOM

Du missar inget viktigt. Som medlem i Svenska ICOM tar du del av nyheter genom vårt medlemsbrev, som skickas ett par gånger per år per email.

Får du inget medlemsbrev? Uppdatera dina kontaktuppgifter.