Institutionellt medlemskap

FÖR ER SOM VILL BLI MEDLEMMAR:
Här hittar ni blankett för att ansöka om Institutionellt medlemskap.

Maila din ansökan till: info@foreningshuset.se

Eller, skicka din ansökan till:
Svenska ICOM-kommittén
c/o Sara Roberts
Förvaltningen för Kulturutveckling
Gamlestadsvägen 2–4, hus B2
415 02 Göteborg

FÖR ER SOM REDAN ÄR MEDLEMMAR: BETALNING AV MEDLEMSAVGIFTEN
Medlemsavgift i Svenska ICOM-kommittén, 2021 års avgifter antagna på årsmötet 2019:

Grupp 1: 4 000 kr per år
Museer med omsättning < 300 000
Antal kort: 3 st

Grupp 2: 4 800 kr per år
300 000–1 000 000
Antal kort: 4 st

Grupp 3: 6 600 kr per år
1 000 000–10 000 000
Antal kort: 5 st

Grupp 4: 8 700 kr per år
10 000 000–50 000 000
Antal kort: 6 st

Grupp 5: 9 300 kr per år
50 000 000–100 000 000
Antal kort: 7

Grupp 6: 9 900 kr per år
Omsättning > 100 000 000
Antal kort: 8

Ni betalar rätt summa in på PG 39 506-1. Uppge namn, medlemsnummer (står på ICOM kortet) och typ av medlemskap; institutionellt. Betalningar inkomna efter den 1 oktober räknas som medlemskap för efterföljande år.

Vi skickar inte ut inbetalningskort. Påminnelse om att betala medlemsavgiften går ut i digitala medlemsbrev.