Institutionellt medlemskap

Vill du bli Institutionell medlem hos Svenska ICOM?

Fyll i blanketten Ansökan om Institutionellt medlemskap och maila din ansökan till: icom@foreningshuset.se

Medlemsavgifter för Institutionellt medlemskap

Årsavgiften till Svenska ICOM har legat på samma nivå under en lång rad år, både för det individuella medlemskapet och för de institutionella medlemmarna. Inför 2023 är den individuella årsavgiften fortsatt oförändrad, dvs. 800 kronor.

För att hantera kostnadsökningarna som ofrånkomligen sker genom prisutvecklingen (KPI) görs däremot en viss justering av de institutionella medlemsavgifterna. Den institutionella avgiften bestäms utifrån storleken på institutionens omsättning. Den uppjustering som görs av avgiften för 2023 ökar successivt i procent ju större omsättning institutionen har.  Fakturering kommer att ske under vecka 41.

Årsavgift 2023 institutionella medlemmar

Institution/gruppÅrsavgift (kronor)
INST. GRUPP 1
Museer med omsättning < 300 000
4 300
(antal kort: 3)
INST. GRUPP 2
Museer med omsättning 300 000–1 000 000
5 200
(antal kort: 4)
INST. GRUPP 3
Museer med omsättning 1 000 000–10 000 000
7 200
(antal kort: 5)
INST. GRUPP 4
Museer med omsättning 10 000 000–50 000 000
9 600
(antal kort: 6)
INST. GRUPP 5
Museer med omsättning 50 000 000–100 000 000
10 300
(antal kort: 7)
INST. GRUPP 6
Museer med omsättning > 100 000 000
11 100
(antal kort: 8)

Vi skickar faktura

Från och med oktober 2021 skickas faktura ut till institutionella medlemmar.

Ändrade uppgifter?

Om du är institutionell medlem och vill ändra medlemsuppgifter, maila de nya uppgifterna till:
kansli@foreningshuset.se

Medlemsbrev från Svenska ICOM

Du missar inget viktigt. Som medlem i Svenska ICOM tar du del av nyheter genom vårt medlemsbrev, som skickas ett par gånger per år per email.

Får du inget medlemsbrev? Uppdatera dina kontaktuppgifter.