Sök rese- och konferensbidrag hos Svenska ICOM

Du som är medlem i Svenska ICOM kan söka rese- och konferensbidrag för konferenser och möten.

Svenska ICOM:s styrelse bestämmer vem som får bidrag. För att få bidrag måste du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen i god till innan din resa. Du måste även skriva en reserapport efter din resa.
Det finns även en ny möjlighet för dig som vill delta på en konferens digitalt att söka bidrag, Mer information om det hittar du längre ner på sidan.

Resebidrag
Så här prioriterar vi bland ansökningarna om bidrag till ICOM-medlemmar:

 1. Du som har ett uppdrag och ej fått resebidrag förr.
 2. Du som har ett uppdrag och fått resebidrag förr.
 3. Du som inte har ett uppdrag och inte fått resebidrag förr.
 4. Du som inte har ett uppdrag och fått resebidrag förr.

Individuella medlemmar har företräde framför representanter för institutionella medlemmar.

Du kan få bidrag för konferenser och möten utanför Sverige som arrangeras av:

 • ICOMs centrala kommittér (advisory/executive) och expertgrupper
 • ICOMs generalkonferenser (prioritering under 2022)
 • ICOMs internationella kommittéer
 • ICOMs nationalkommittéer
 • ICOMs regionala organisationer
 • Organisationer anslutna till ICOM (affiliated)

Det finns möjlighet att söka medel för att delta i internationella nätverk och konferenser för museiprofessionella som arrangeras av andra organisationer men ICOM:s program har företräde när ansökningar bedöms.

Högsta bidragsnivåer för möten och konferenser inom

 • Europa, USA och Kanada 5000 kr
 • Övriga länder 8000 kr

Sök resebidrag
Ladda ned och fyll i den digitala ansökningsblanketten.
Det går bra att skicka ansökningsblanketten via e-post.
Senaste ansökningsdagar är 2023 1 mars respektive 1 september. 
Styrelsen behandlar ansökningarna vid två styrelsesammanträden.
Vi beviljar inte resebidrag i efterskott.

Din reserapport
Din reserapport skickar du senast två månader efter det att resan avslutats. Rapporten publicerar vi sedan på webbplatsen här: Reserapporter.


Bidrag för digitalt konferensbidrag
Även under 2023 kan du söka bidrag för digitalt deltagande på konferenser i ICOM:s regi. Även för denna typ av bidrag kommer ansökningar till General Conference ha företräde. I övrigt gäller samma prioriteringar som för resebidragen.
Högsta belopp att söka är 1000 kr. Konferensavgifter understigande 1000 kr kan man endast beviljas avgiftsbeloppet för.  

Din konferensrapport
Efter genomför konferens ska du skriva en konferensrapport om den programpunkt du fann mest givande och intressant. Rapporten ska vara minst 1000 ord och kommer att publiceras på Svenska ICOM:s hemsida.

Skicka din ansökan och din rapport till:

Malin Jogmark
Marinmuseum
Box 48
371 21 Karlskrona
malin.jogmark@smtm.se