Senaste nytt

Nu är de nominerade till priset ”Årets museum” utsedda!

Utmärkelsen ”Årets museum” delas ut av Sveriges Museer och ICOM Sverige med syftet att främja nytänkande arbetsformer och samhällsförankring hos svenska museer.
Priset delas ut av kulturministern under högtidliga former på Vårmötet som i år äger rum i Karlstad 23-25/4.

De nominerade är:
Bildmuseet i Umeå
Eskilstuna stadsmuseum
Sjöfartsmuseet Akvariet

ICOM Sveriges representant i juryn, Christian Penalva som till vardags är utställningschef på Kulturen i Lund, har uppskattat arbetet i juryn.

– Att få gå igenom alla inkomna förslag är hedrande och har varit oerhört spännande – museerna runt om i Sverige har en fantastisk bredd och kvalitet som engagerar många. Årets slutkandidater visar exempel på museernas potential och betydelse i samhället och kan inspirera museisverige, säger Christian.

De övriga som ingår i juryn är:

Styrelseledamot från Sveriges museer (ordf./sammankallande):
Lisa Månsson, överintendent Naturhistoriska riksmuseet

Föregående års vinnare:
Olof Hermelin, museichef Östergötlands museum

Gästplats internationellt perspektiv:
Nils M Jensen, direktör för Organisationen Danske Museer

Gästplats annat branschperspektiv:
Cecilia Wikström, stiftelsedirektör för Beijerstiftelsen och Anders Walls stiftelser

Juryns motiveringar:

Bildmuseet i Umeå
I skärningspunkten mellan internationell samtidskonst, akademi och folkbildning erbjuder Bildmuseet en i lika delar inspirerande som engagerande verksamhet, med hög verkshöjd och samtidigt låga trösklar. Bildmuseets välproducerade utställningar och inbjudande programverksamhet utgör ett nav för konstens utveckling och tillgängliggörande i norra Sverige och stärker med det på ett betydelsefullt sätt konstens integrerade roll i samhällsutvecklingen.  

Eskilstuna stadsmuseum
Med en tydlig vision om att vara relevant för fler och att historia görs tillsammans, visar Eskilstuna stadsmuseum mod i sitt inkluderingsarbete på plats i lokalsamhället, i utställningar och program och i sin samtidsdokumentation. Insiktsfullt görs utmaningar i lokalsamhället till en angelägen fråga för verksamheten. Viljan att vara en integrerande mötesplats och att nyansera bilden av samtiden genom fler röster är hoppfull och inspirerar.

Sjöfartsmuseet Akvariet
Sjöfartsmuseet Akvariet har genom en omfattande och välplanerad flerårig förvandlingsprocess förnyat både byggnad, innehåll och hela museiverksamheten från grunden, vilket resulterat i en ny mångfacetterad besökarupplevelse. Sjöfartsmuseet Akvariet fungerar idag som en arena för kunskap, engagemang och handling som ger inspiration till besökare att ta aktiv del i att bevara vår historia, våra hav och vår planet.