Senaste nytt

Inför årsmöte 2024

Styrelsen för Svensk ICOM träffades på Vasamuseet för ett förlängt styrelsemöte. På agendan var framförallt förberedelse till årsmötet som kommer att äga rum digitalt 15/5 kl 18.00-19.30.
Kallelse till årsmötet finns under Dokument . Övriga årsmöteshandlingar inklusive förslag till verksamhetsplan och val av förtroendeuppdrag kommer att postas i god tid innan mötet.

Fr vänster: Karl Lysén, Linda Lundberg, Christian Penalva, Malin Jogmark, Nils Harnesk, Helena Westin. Helene Rånlund deltog digitalt i mötet och saknas på bilden.

Under styrelsemötet arbetade vi med att ta fram en långsiktig strategisk plan för föreningen. Planen ska stödja Svenska ICOMs verksamhetsplanering och bygger på en övergripande plan som ICOM International tagit fram. Finns att läsa här: EN_OGA2022_StrategicPlan_Final_.pdf (icom.museum)
Bland de prioriterade områdena återfinns bland annat en satsning på att öka medlemsaktivitet i kommittéer och arbetsgrupper, samt att skapa aktivitet kring de etiska reglerna bland annat genom ökad kunskap om dekolonialisering av museibranschen.

Stort tack till Vasamuseet för att vi fick ha mötet hos er!

/Styrelsen