Senaste nytt

Rapport från styrelsemötet 19 januari

Styrelsen för ICOM Sverige har haft årets första styrelsemöte!

På mötet diskuterades bland annat förberedelser inför Sveriges Museers vårmöte där ICOM Sverige arrangerar programpunkter, samt verksamhetsplanering för kommande verksamhetsår.

Med på mötet var även Malin Brännström, museichef och forskare vid Silvermuseet/INSARC i Arjeplog, som deltog för att bidra med kunskap om samiska perspektiv på museifrågor.
ICOM Sverige har för avsikt att belysa samiska perspektiv på samlingar i och med arbetet med revidering och implementering av ICOMs etiska riktlinjer. Samtalet med Malin Brännström gav viktig kunskap om behovet av att upplysa och arbeta tillsammans för att höja medvetenheten om samiska föremål bland svenska museer.

Nedan följer en kort intervju med Malin.

Malin Brännström. Foto: Silvermuseet

Vad har du pratat med ICOM Sveriges styrelse om?

Just nu pågår en diskussion i hela världen om hur föremål som tillhört urfolk bör hanteras. Det kan vara frågan om att återlämna föremålen eller att på andra sätt ge urfolk möjligheten att få bygga en relation till föremålen. Även i Sverige finns många museer som har samiska föremål i sina samlingar. Dom är tagna ur sin kontext och museerna saknar ofta kompetens om dessa föremål.

Hur kan ICOM Sverige arbeta för att stärka den professionella kunskapen om föremål som tillhört urfolk?

Jag tycker det är viktigt att ICOM arbetar för att göra museer mer medvetna om dessa frågor. Museerna kan få vägledning i hur man kan gå tillväga om man vill jobba med dessa föremål och skapa en relation med det samiska samhället. Jag ser fram mot att ge styrelsen stöd i att utveckla detta arbete.