Senaste nytt

En hälsning i slutet av året

Så här strax innan året tar slut vill jag passa på att skriva några rader kring allt det som skett inom ICOM Sverige, men också i vår omvärld det senaste året.

2023 har präglats av frågor kopplade till osäkerhet, beredskap och hot, men också insikten om vilken styrka museer och kulturarv har i att bidra till en hållbar och positiv samhällsutveckling.

På Vårmötet i Västerås lyfte ICOM Sverige internationella exempel på hur ett museum kan spela en viktig roll i ett samhälle och en värld där människors uppväxt och barndom präglats av krig och konflikt när Amina Krvavac höll en uppskattad och gripande presentation om The War Childhood Museum.

Samhällsutmaningarna var också i fokuset i ett samtal om den nya museidefinitionen med Magnus Hjort, vik Generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar, Carl Heath, senior forskare på RISE samt Liv Ramskjaer, GS för Norges museumsfornund.

ICOM Sverige valde i maj en ny styrelse som nu utvecklar arbetet med föreningen och bygger vidare på medlemmarnas beslut om verksamhetsplan. Styrelsen har kommit igång riktigt fint och vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med att utbyta internationella erfarenheter, bidrar till att stärka museernas samhällsroll, utvecklar etikmedvetenhet i museiverksamheten och stötta medlemmarna.

En stor och viktig uppgift under 2023 har varit att starta en svensk kommitté av Blue Shield. Vi hoppas på att Blue Shield International inom kort kommer att godkänna vår ansökan om att instifta föreningen i Sverige med ICOM Sverige som en av grundarna. Vår förhoppning är att Blue Shield Sweden ska kunna bidra till det arbete som pågår för att bygga ett totalförsvar där allas vårt gemensamma kulturarv ingår som en viktig del.

Tyvärr är det inte bara kris och konflikt som kan utgöra hot mot museernas verksamhet. Under hösten följde vi med oro diskussionen kring hur hyressättningen för museer med verksamheter i kulturbyggnader ägda av Statens fastighetsverk slog mot verksamheten. Vi hoppas att de uppmärksammade exemplen med Nationalmuseum och Naturhistoriska museet sätter ljuset på hur viktigt det är med långsiktiga och hållbara finansieringsmodeller för museerna.

När det här året nu håller på att ta slut så hoppas jag att ni alla får möjlighet att vila, reflektera och ladda batterierna inför ett nytt år! Vi som arbetar med att driva och utveckla museiverksamhet har viktiga uppgifter att ta oss an. Inte minst därför att vi genom vårt arbete för allas välmående, delaktighet och fria åsiktsbildning genom kulturarvet bidrar till en ljusare värld 2024.

Avslutningsvis vill jag och hela ICOM Sveriges styrelse vill önska alla en god jul och ett gott nytt år!

Helene Rånlund,
Ordf ICOM Sverige