Senaste nytt

BESLUTET OM EN NY MUSEIDEFINITION SKJUTS UPP

Under ICOM:s 24:e generalkonferens 2016 lyfte Executive Board behovet av en uppdaterad museidefinition, och lämnade över arbetet till den nybildade ständige kommittén MDPP, som påbörjade en öppen arbetsprocess med professionella medlemmar från hela världen. Svenska ICOM var en av de nationella kommittéer som genomförde workshops om en ny museidefinition och sände sina resultat till MDPP. Det arbetades fram fem förslag om en ny museidefinition och Executive Board valde ut ett av dem, som publicerades den 25 juli 2019, med omröstning för beslut vid generalkonferensen i Kyoto den 7 september 2019.

Det nya förslaget har diskuterats och ifrågasatts av vissa nationella kommittéer och resulterade istället, efter en omröstning i kongressen, om uppskjutning av beslutet. Detta för att kunna analysera det nya förslaget mer ingående tillsammans med de nationella och internationella kommittéerna. ICOMs President Suay Aksoy säger följande om beslutet:

”This is not the end of the story, is is just a beginning. MDPP will continue to lead the museum definition work and the implementation of the new ideas that has come up in collaboration with national and international committees. A continuity towards a new museum definition is an important mark in the history of ICOM – about what a museum is in the 21 century”

Svenska ICOM:s ordförande Medea Ekner hade styrelsebeslutet och mandatet att rösta fram den nya museidefinitionen och kommenterar situationen och vad som nu väntar:

”Svenska ICOM stödjer, och fortsätter att stödja, arbetet med en ny museidefinition, eftersom den nuvarande definitionen endast genomgått mindre justeringar mellan 1946 och 2007. Den nuvarande definitionen beskriver inte de utmaningar och förväntningar som museer står inför idag.

Ambitionen från Executive Board är att en ny omröstning om museidefinitionen ska ske under ICOM:s General Assembly i Paris i juli 2020. Fördelen med att skjuta upp beslutet är att Svenska ICOM, liksom alla nationella kommittéer, nu kan arbeta vidare med sina medlemmar och förankra förslaget på den nya definitionen i sina länder. Vi kommer också att diskutera frågan med de andra nordiska ländernas kommittéer.

Vi ser beslutet som ett halvt ja, eftersom det i praktiken får samma konsekvenser som om mötet hade röstat fram den nya definitionen, nämligen en vidareutveckling och förtydligande av definitionen.

Vi fortsätter arbetet för en ny museidefinition, som uppfyller förväntningar på museer i det 21:a århundradet.”

// Styrelsen, Svenska ICOM