Resebidrag

Du som är medlem i Svenska ICOM kan söka resebidrag för konferenser och möten.

Svenska ICOM:s styrelse bestämmer vem som får bidrag. För att få bidrag måste du lämna in en skriftlig ansökan till styrelsen i god till innan din resa. Du måste även skriva en reserapport efter din resa.

Prioritet

Så här prioriterar vi bland ansökningarna om bidrag till ICOM-medlemmar:

  1. Du som har ett uppdrag och ej fått resebidrag förr.
  2. Du som har ett uppdrag och fått resebidrag förr.
  3. Du som inte har ett uppdrag och inte fått resebidrag förr.
  4. Du som inte har ett uppdrag och fått resebidrag förr.

Individuella medlemmar har företräde framför representanter för institutionella medlemmar och s.k. anslutna medlemmar.

Du kan få bidrag för konferenser och möten utanför Sverige som arrangeras av:

  • ICOMs centrala kommittér (advisory/executive) och expertgrupper
  • ICOMs generalkonferenser
  • ICOMs internationella kommittéer
  • ICOMs nationalkommittéer
  • ICOMs regionala organisationer
  • Organisationer anslutna till ICOM (affiliated)
  • Du kan också söka medel för att delta i internationella nätverk och konferenser för museiprofessionella som arrangeras av andra organisationer.

Högsta bidragsnivåer för möten och konferenser inom

  • Europa, USA och Kanada 5000 kr
  • Övriga länder 8000 kr

Sök resebidrag

Ladda ned och fyll i den digitala ansökningsblanketten.
Det går bra att skicka ansökningsblanketten via e-post.
Senaste ansökningsdagar är 1 mars respektive 1 september varje år.
Styrelsen behandlar ansökningarna vid två styrelsesammanträden.
Vi beviljar inte resebidrag i efterskott.

Maila din ansökan till: pontus.forslund@kultur.goteborg.se

Eller skicka med post:

Pontus Forslund
Enhetschef Administration & Fastighet, Sektor Museum
Kulturförvaltningen, Göteborg
Norra Hamngatan 8
SE-411 14 Göteborg

Din reserapport

Din reserapport skickar du senast två månader efter det att resan avslutats till ovanstående. Rapporten publicerar vi sedan på webbplatsen här: Reserapporter.

ICOM:s Generalkonferens i Kyoto 2019