ICOMs röda listor

ICOMs röda listor

I flera år har ICOM och Världskulturmuseerna samarbetat kring att översätta och sprida kännedom om ICOM’s Red list of cultural objects at risk. Hittills finns tio av de totalt tjugo listorna på svenska. I en så kallad röd lista visas exempel på föremål som är attraktiva på marknaden och därmed mest utsatta för stöld, plundring och smuggling. De är inte listor över faktiskt stulna föremål.

Vid ett förvärv av en föremålstyp som förekommer på en röd lista ska man vara extra vaksam och noga undersöka ett föremåls proveniens, det vill säga ursprung och eventuellt tidigare ägare. Många äldre föremål, särskilt arkeologiska sådana, är skyddade i nationella lagar och internationella konventioner, vilket innebär att där ska finnas dokumentation för försäljning, export och eventuellt import.

”Det kan tyckas märkligt att lägga resurser på att översätta till ett så litet språk som svenska men översättningarna har ett stort symbolvärde, menar Sophie Delepierre, som leder arbetet vid ICOM:s Heritage Protection Department i Paris. Men listorna är framför allt praktiska arbetsverktyg, de är bra att ha med sig vid konferenser och annat, och så uppmuntras andra nationella kommittéer att översätta till sitt språk och förstås att sprida kännedom om listorna.”

Förrådet med röda listor på en mängd olika språk på ICOM:s kansli i Paris.

Fotograf: Maria Dahlström, Världskulturmuseerna

ICOM Paris arbetar ständigt med att ta fram nya röda listor. Nu har en så kallad akut lista för Ukraina publicerats, samt en lista för Brasilien. Bägge har översatts till svenska. Nya röda listor är på gång, berättar Ted Oakes, heritage protection coordinator vid ICOM Paris.

”När vi arbetar fram en röd lista så gör vi det i samarbete med en nationell kommitté, men tyvärr saknas det i många länder som är särskilt utsatta för illegal handel, sade Ted Oakes. Bland annat saknas det i flera afrikanska länder. Men intresset för att ta fram listor för ens eget område ökar. Om det finns behov av en lista för svensk och/eller nordiskt kulturarv, så är vi intresserade av att arbeta fram en sådan.”

De röda listorna hittar du här:

https://icom.museum/en/resources/red-lists/

https://www.varldskulturmuseerna.se/projekt/hotat-kulturarv/icoms-roda-listor/.

Världskulturmuseerna har i uppdrag att utveckla ett långsiktigt arbete för att främja skyddet av hotade kulturarv.

Text av Maria Dahlström, Statens museer för världskultur