Senaste nytt

Publicering av svenska översättningar av ICOMs röda listor för Jemen och Kina

ICOMs röda listor är ett av de mest effektiva verktygen för att bekämpa olaglig handel med kulturföremål.

De är en sammanställning av de kategorier av kulturföremål som är mest sårbara för olaglig handel. Listorna hjälper individer, organisationer och myndigheter att identifiera föremål som är i riskzonen och förhindra att de olagligt säljs eller exporteras. För att hjälpa poliser och öka medvetenheten bland yrkesverksamma som är involverade i cirkulationen av kulturvaror publiceras röda listor på olika språk. ICOMs röda listor finns nu tillgängliga på 15 olika språk.

Avdelningen för kulturskydd och kapacitetsuppbyggnad vid ICOMs sekretariat är mycket stolt över att offentliggöra två nya svenska översättningar av Emergency Red List of Culture Objects in Risk – Yemen och The Red List of Chinese Culture Objects in Risk.
Dessa översättningar har möjliggjorts tack vare den dedikerade expertisen från svenska museispecialister och ett generöst bidrag från Världskulturmuseerna.

Det är andra gången som Världskulturmuseerna samarbetar med ICOM och visar sitt intresse för att översätta ICOMs röda listor över kulturföremål till svenska. Akut röd lista över kulturföremål från Irak som är i fara och Akut röd lista över kulturföremål från Syrien som är i fara översattes 2019.

Ladda ner de svenska översättningarna av ICOMs röda listor:

Läs mer om ICOMs röda listor

Detta inlägg publicerades ursprungligen på ICOMs hemsida. Länk till originalinlägget.

Publication of the Swedish translation of ICOM’s Red List for Yemen and China

ICOM Red Lists are one of the most efficient tools to fight against illicit trafficking of cultural goods.
They serve to illustrate the categories of cultural goods most vulnerable to illicit traffic in order for individuals, organisations, and authorities, such as police or customs officials, to identify objects at risk and prevent them from being illegally sold or exported. To reach their goal to help police officers and to raise awareness among professionals involved in the circulation of cultural goods, Red Lists are published in different languages to facilitate their use and distribution all over the world. As of today, ICOM’s Red Lists are translated into 15 different languages.

The Heritage Protection and Capacity-building Department at ICOM Secretariat is very proud to announce the publication of two new Swedish translations for: the Emergency Red List of Cultural Objects at Risk – Yemen and the Red List of Chinese Cultural Objects at Risk.

These translations have been made possible thanks to the dedicated expertise of Swedish museums specialists and the generous contribution of Världskulturmuseerna (the National Museums of World Culture), a Swedish Government Agency under the Ministry of Culture.

It is already the second time that Världskulturmuseerna partners with ICOM and shows its interest in translating Red Lists of cultural objects from other countries into Swedish. The Emergency Red List of Iraqi Cultural Objects at Risk and the Emergency Red List of Syrian Cultural Objects at Risk were translated in 2019. These partnerships demonstrate the strong and continuous will and determination of the museums’ world to protect all cultural goods from all around the world.

Contact: Red.Lists@icom.museum