Senaste nytt

Sörmlands museum är Årets museum 2020

Genom att integrera samling och utställning, bevarande och förmedling på ett helt nytt sätt vidgar Sörmlands museum horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer. Därför tilldelas museet den prestigefyllda utmärkelsen Årets museum 2020.

– Årets museum är ett engagerat, självständigt och nytänkande museum som finns mitt ibland medborgarna, säger Jeanette Gustafsdotter, generalsekreterare Sveriges Museer.

Museiparken framför Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum

Museiparken framför Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum

I sin motivering beskriver juryn att Sörmlands museum har integrerat samling och utställning, bevarande och förmedling på ett helt nytt sätt. Publiken kan bidra till samlingarna, utveckla eget skapande och möta andra människor på museet och i hela regionen.

– Sörmlands museum har på ett imponerande sätt lyckats realisera sina fantasifulla strategier där bland annat mötet mellan besökare och föremål accentueras, säger Pontus Forslund, jurymedlem och styrelseledamot Svenska ICOM.

Sörmlands museum tog emot utmärkelsen Årets museum 2020 under Digitalt museimöte den 7 september. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av kulturminister Amanda Lind.

– Vi är enormt glada för den fina utmärkelsen! Den är ett erkännande av det stora arbete som har pågått under flera år. Vi är oerhört stolta över den uppmärksamhet som våra Berättande magasin har fått både i museisektorn och hos publiken, säger Susanna Janfalk, länsmuseichef på Sörmlands museum. Museets alla medarbetare har varit delaktiga i arbetet där förra länsmuseichefen Karin Lindvall haft en central roll.

Juryns motivering:
Samling och utställning, bevarande och förmedling har integrerats med varandra på ett helt nytt sätt. Sörmlands museum har gått till botten med museets föremål och kommer upp med en nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap. De berättande magasinen skapar ett tilltal som präglas av öppenhet och transparens och gestaltningen stimulerar till möten mellan besökare och föremål. Publiken kan bidra till samlingarna, utveckla eget skapande och möta andra människor på museet och i hela regionen. Resultatet är ett engagerande, självständigt och nytänkande museum som finns mitt bland medborgarna och som vidgar horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer.

Juryn för Årets museum:
Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet, styrelseledamot Sverige Museer, juryns ordförande, Pontus Forslund, administrativ chef Sektor Museer, Göteborgs stad, styrelseledamot Svenska ICOM, Liv Ramskjær, generalsekreterare Norges museumsförbund, Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum (Årets museum 2019), Åsa Karlsson, riksdagsledamot (s), ledamot Kulturutskottet.

Tidigare vinnare av Årets museum