Senaste nytt

Svenska ICOM ansöker om generalkonferens med Agenda 2030 som huvudtema.

Svenska ICOM ansöker om ICOM:s 27:e Generalkonferens i Stockholm år 2025 med rubriken: The museum sector we need for the world we want. Ways to Agenda 2030 and beyond.

ICOM:s Generalkonferens är en unik världskongress som har samlat 3 000 museiprofessionella var tredje år sedan 1948. Kongressen ämnar att främja internationellt samarbete, sammanlänka det globala med det lokala och diskutera museernas vidgade roll i samhället under relevanta teman i tiden som bidrar till branschens utveckling. Parallellt med kongressen sker oftast en gränsöverskridande och internationell museumsmässa med fokus på innovation och senaste nytt inom och för branschen. 

ICOM:s kongresser är unika i sitt slag eftersom de anknyter till både museibranschen och ett brett spektrum av verksamheter inom och utanför kultursektorn. Exempelvis konst, vetenskap, teknik, arkitektur, biologi, design och samhälle. ICOM har tidigare organiserat tre kongresser i Norden: Stavanger 1995, Köpenhamn 1974 och Stockholm 1959.

Svenska ICOM ansöker om en post-pandemisk hybridkongress som pågår dygnet runt, under tre dagar, jorden runt, med studios på tre kontinenter. Det fysiska mötet utgår ifrån Waterfront Congress Centre med organiserade events och möten i museer och sevärdheter inom och runt om Stockholms stad, samt med organiserade pre- och postkonferensbesök i närliggande städer och länder.

The museum sector we need for the world we want. Ways to Agenda 2030 and beyond är kongressens föreslagna huvudrubrik. Kongressen ska sammanlänka museer med FNs globala hållbarhetsmål och anknyta till hållbar utveckling och i både programmet och i kongressens genomförande. Vi vill att ICOM och världens museer samlas för att säkerställa att våra museer spelar en aktiv roll i den hållbara utvecklingen. Vi måste lära av varandra och arbeta tillsammans för att skapa nya resultat som vi inte kan skapa ensamma.

Om Sverige vinner kongressen ser fram emot att lyfta och driva hållbarhetsfrågor på en internationell scen och få stor påverkan över debatten om angelägna frågor på den internationella agendan i museibranschen. Vilka dessa frågor blir i detalj kommer att visa sig efter en omfattande dialog med museiprofessionella nationellt och internationellt 2022–23. Vi välkomnar engagerade internationella museiprofessionella i Sverige, som innebär stora möjligheter för våra museer att stärka och knyta nya kontakter internationellt.

Svenska ICOM samarbetar med ICOM NORD  (Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige), Svenska Unescorådet, Riksförbundet Sveriges Museer och Riksantikvarieämbetet, liksom med regionala och internationella aktörer som verkar för hållbar utveckling.

Den 30 april överlämnades ansökan till ICOM i Paris. Under maj 2021 gör ICOM Excecutive Board ett urval av kandidater, som går vidare i processen och presenterar sina förslag i Paris, eller digitalt, för ICOM General Advisory Council. Under hösten 2021 gör ICOM:s representanter från ICOM:s högsta organ besök i värdlandet för att vidare bedöma värdlandets kapacitet för mottagandet av världskongressen. Därefter väljer ICOM Executive Board ut tre kandidater som tas upp till röstning under ICOM General Assembly i Paris, eller digitalt, under juni 2022. Vilket värdland som får flest röster styrs av många olika faktorer, som värdlandet inte kan påverka. Avtalet skrivs med värdlandet efter att beslutet är taget och arbetet med att verkställa ICOM:s 27:e Generalkonferens 2025 startar vintern 2022. 

Medea Ekner,
Styrelseordförande för Svenska ICOM

#icomsthlm2025