Senaste nytt

Uppstart av arbetet i den nya styrelsen.

Styrelsen i Svenska ICOM. Fr vänster: Helena Westin, Malin Jogmark, Helene Rånlund, Linda Lundberg, Nils Harnesk och Kristina Geiger. Saknas på bilden gör Christian Penalva som var sjuk då mötet ägde rum.

Svenska ICOM nya styrelse träffades för första gången IRL i torsdags den 15 juni på ett heldagsmöte som ägde rum på Medeltidsmötet i Stockholm. Det var det andra styrelsemötet efter det digitala årsmötet den 5 maj då det dels fastställdes att den tidigare styrelsen fick ansvarsfrihet för 2022, dels utsågs några nya ledamöter. Medea Ekner, Sara Roberts, Pontus Forslund, Fredrik Elg och Kajsa Kuoljok fick ett varmt tack för sina insatser i styrelsen! Vill du veta mer om vad som avhandlades på årsmötet kan du ta del av protokollet via denna länk:

https://icomsweden.se/wp-content/uploads/2023/05/ICOM_Arsmote_Protokoll_230504.pdf

På årsmötet beslutades om ett förtydligande av informationen om justering av medlemsavgifter för 2023. Se bifogad länk: https://icomsweden.se/wp-content/uploads/2023/06/Medlemsavgifter-Svenska-ICOM-2023.pdf

Huvudansvaret för olika frågor i styrelsens arbete ser fortsättningsvis ut så här:

Helene Rånlund, ordförande: Ledning av styrelsens arbete samt särskilt ansvar för grundandet av Blue Shield Sweden.

Helena Westin, vice ordförande: medlemsfrågor, suppleant i styrelsens för ICOM Nord där Elina Nygård är ordinarie ledamot från Sverige.

Christian Penalva, sekreterare: ICOM:s ledamot i juryn för Årets Museum som utses årligen av Svenska ICOM och Sveriges Museers Riksförbund.

Malin Jogmark, ledamot: resebidrag, kommunikation.

Linda Lundberg och Nils Harnesk, ledamöter: rådgivning och stöd ICOM:s etiska riktlinjer och museidefinition, skydd av kulturarv och Blue Shield Sweden.

Kristina Geiger, kassör till och med 7 augusti 2023 (lämnar styrelsen pga nytt jobb utanför museisektorn).

Under rubriken Verksamhet och Styrelse hittar du mer information om alla ledamöter i styrelsen för 2023 och kontaktuppgifter.

Vill du engagera dig i Svenska ICOM:s arbetsgrupper?

För att vi i Svenska ICOM ska lyckas med vårt uppdrag att bidra till att museisektorns vidare utveckling och samhällsnytta genom att ta del internationella perspektiv och erfarenhetsutbyten behöver vi utveckla arbetsformerna och engagera fler medlemmar i arbetet. Ni som redan anmält intresse efter vårens förfrågan om intresseanmälningar för att ingå i arbetsgrupper kommer att kontaktas av någon i styrelsen under perioden juni – augusti. De områden som vi i första hand ser som viktiga att involvera fler i är Etiska riktlinjer och museidefinitionen, Medlemsrekrytering, Kommunikation, samt Blue Shield/skydd av kulturarv.

Om du inte redan hört av dig så är inte försent. Maila chair@icomsweden.se så hör vi av oss!

Ändrade jobbförutsättningar gör att Kristina Geiger inte kan fortsätta som kassör från den 7 augusti. Är du intresserad av att engagera dig i styrelsen i rollen som just kassör, kontakta gärna någon i valberedningen så snart som möjligt.

Avslutningsvis 1: Stort och varm grattis till Medea S. Ekner som den 1 juni utsågs till Interim Director General för ICOM. Hon har detta uppdrag i Paris fram till dess att en ny ordinarie D.G. för ICOM har rekryterats. Medea har därmed lämnat uppdraget som vice ordförande för ICOM:s Advisory Council och även uppdraget som suppleant Sveriges suppleant i ICOM Nord.  Mer information finns i denna länk till ICOM i Paris.  

Avslutningsvis 2: Stort och varmt tack till Medeltidsmuseet i Stockholm för att vi fick hålla vårt IRL-möte hos er. En jättefin dag i sommarsolen som förgylldes av en lunchpromenad i ert fantastiska museum och ett varmt välkomnande från er – TACK!!!