Senaste nytt

En nationell kommitté för Blue Shield bildas i Sverige.


Symbolen för Blue Shield (Elcunliffe, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)

Blue Shield International har fattat beslut om att godkänna ansökan om att få bilda en nationell kommitté för Blue Shield i Sverige.

Bakom den svenska ansökan står de fyra nationella kommittéer som representerar de globala medlemsorganisationerna för museer (ICOM), arkiv ICA, bibliotek och information (IFLA) samt historiska minnesmärken och miljöer (ICOMOS).

Blue Shield International är en s.k. non-governmental organisation (NGO) och rådgivande organ till UNESCO i frågor om skydd av kulturarv i händelse av väpnad konflikt. Grunden för Blue Shield-organisationens verksamhet är 1954 års Haag-konvention som utgör en del av de humanitära internationella lagar som reglerar folkrätten vid väpnad konflikt, de s.k. krigslagarna.

Nationella Blue Shield-kommittéer finns i närmare 30 olika länder. Närmare inriktning och ambition i arbetet bestäms av varje enskild nationell kommitté. Syftet är att bidra till ökad kunskap om regelverket och till förebyggande åtgärder som kan begränsa konsekvenserna om en väpnad konflikt skulle drabba landet. För att kunna bilda en nationell kommitté behövs ett godkännande av Blue Shield International som bedömer de sökande organisationernas förutsättningar att ta ansvar för uppbyggnaden av en organisation som kommer att verka i enlighet med de gemensamma stadgar och principer som lagts fast för den globala organisationen.

-”Vi är mycket glada över beskedet från Blue Shield International som ger våra fyra organisationer klartecken att på allvar sätta igång arbetet med att gemensamt bygga upp en kommitté för skydd av kulturarv i Sverige”, säger Helene Rånlund som, i egenskap av ordförande för Svenska ICOM, är ansvarig för processen att bilda den ideella förening som ska bli Blue Shield Sweden. ”Ambitionen att skapa en kommitté i Sverige har funnits sedan länge. Ett stort steg på vägen har nu tagits för att den ska förverkligas samtidigt som skyddet av kulturarv i väpnad konflikt nu är en högst verklig och angelägen fråga också för vårt land. Vår förhoppning är att Blue Shield Sweden ska kunna bidra till det arbete som pågår för att bygga ett totalförsvar där allas vårt gemensamma kulturarv ingår som en viktig del.”

Betydelsefulla kulturegendomar kan märkas ut med det internationella kännetecknet för Blue Shield, den blå-vita vapenskölden. I Sverige görs ansökan till Riksantikvarieämbetet som beslutar om utmärkning av enskilda svenska kulturarvsobjekt.

Kontaktperson angående bildandet av Blue Shield Sweden:
Helene Rånlund
ordförande Svenska ICOM
Tel: 08 51 95 63 89,  Mobil: 076 720 03 02 
E-post: helene.ranlund@sfhm.se

Fakta:

Mer om 1954 års Haag-konvention och Blue Shield finns att ta del av på följande länkar:

https://en.unesco.org/protecting-heritage/convention-and-protocols/1954-convention

https://theblueshield.org/

https://www.raa.se/tag/blue-shield/

De fyra internationella medlemsorganisationer med nationella kommittéer i Sverige med gemensamt ansvar för bildandet av Blue Shield Sweden är: