Senaste nytt

Svenska ICOM – Kallelse till digitalt årsmöte 4 maj

Årsmötet blir digitalt och äger rum torsdagen den 4 maj kl. 18:00-19:30 (ink. info om Blue Shield)
Vi kommer efter mötet att informera om organisationen Blue Shield.

Motioner sänds in senast 20 april till chair@icomsweden.se

Årsmöteshandlingar och digital länk till mötet kommer att finnas tillgängliga här på hemsidan from 20 april. Du hittar dokumenten och möteslänk under fliken ”om ICOM”/”Dokument”.

Anmälan till årsmötet görs till Christian.Penalva@kulturen.com senast 28 april.

Varmt välkomna på årsmöte!

Hälsningar
Styrelsen

Ladda ner kallelse och dagordning

DAGORDNING

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av årsmötesordförande
 3. Val av årsmötessekreterare
 4. Val av två justeringspersoner och rösträknare
 5. Fastställande av att årsmötet är behörigen utlyst
 6. Godkännande av dagordning
 7. Verksamhetsberättelse
 8. Ekonomisk redogörelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Styrelsens ansvarsfrihet
 11. Fastställande av medlemsavgift
 12. Motioner
 13. Val av styrelse
 14. Val av revisorer
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan
 17. Övriga frågor
 18. Årsmötet avslutas

Varmt välkommen! Styrelsen