Senaste nytt

Kallelse till årsmöte 2019

Kallelse till

ÅRSMÖTE FÖR SVENSKA ICOM 2018

Landsarkivet i Östersund, tisdag den 9 april, kl 10-12

Adress: Arkivvägen 1 (intill Jamtli)

Vårmötet hålls i vanlig ordning i anslutning till konferensen Museernas Vårmöte. Observera att du kan komma på årsmötet även om du inte är anmäld till Vårmötet! Alla ICOM:s medlemmar är välkomna och ju fler vi är, desto starkare blir vårt arbete. Kom gärna med dina synpunkter och idéer.

Vid årsmötet bjuder vi på fika med smörgås och vi ser gärna därför att ni anmäler er till ordförande katherine.hauptman@shm.se så att vi kan beställa mat och dryck.

Väl mött önskar,

Styrelsen

DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesordförande
3. Val av årsmötessekreterare
4. Val av justeringspersoner och rösträknare
5. Behörig utlysning av mötet
6. Godkännande av dagordning
7. Verksamhetsberättelse
8. Ekonomisk redogörelse
9. Revisionsberättelse
10. Styrelsens ansvarsfrihet
11. Val styrelse – val av ordförande och av ledamot
12. Val av revisorer, 1-års uppdrag
13. Val av valberedning, 1-års uppdrag
14. Behov av att höja medlemsavgifterna – beslutspunkt
15. Ändring av Svenska ICOMs stadgar för att korrespondera med internationella ICOMs nya stadga – beslutspunkt
16. ICOMs museidefinition ska uppdateras, workshop och diskussion (se gällande svensk översättning av museidefinitionen https://icomsweden.se/aktuellt/icoms-museidefinition/)
17. Övriga frågor
Årsmötet avslutas