Senaste nytt

ICOM:s museidefinition på svenska

”Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som bidrar till samhället, som forskar, samlar in, bevarar, uttolkar och ställer ut materiellt och immateriellt kulturarv. Museer är öppna för allmänheten, tillgängliga och inkluderande och främjar mångfald och hållbarhet. De verkar och kommunicerar etiskt, professionellt och med bred delaktighet, samt erbjuder allsidiga upplevelser för utbildning, nöje, reflektion och delning av kunskap.”

Den svenska översättningen av ICOM:s nya museidefinition fastställdes av Svenska ICOM:s styrelsemöte den 12 december. Beslutet har föregåtts av konsultation med professionell översättare och synpunkter har inhämtats från Sveriges Museers Riksförbund med flera. Motsvarande processer pågår i våra nordiska grannländer vilket också gett värdefull input till översättningen.

Nu startar det spännande samtalet om vad den nya museidefinitionen betyder för Sveriges museer. Hur förhåller den sig till museilagens bestämmelser? Kan valet av uttolkning påverka utvecklingen av museernas roll i samhället? En ny version av ICOM:s etiska regler väntas inom kort och en viktig fråga är att diskutera hur dessa knyter an till den nya museidefinitionen.

För att skapa möjligheter till samtal och reflektion kring museidefinitionens roll och betydelse i vår svenska kontext samverkar Svenska ICOM med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Sveriges Museer. K-samtal m.m. på detta tema kommer att anordnas av RAÄ under våren och det finns också med agendan på Vårmötet i Västerås i april. Utifrån de samtal som förs under våren om museidefinitionen och de etiska reglerna planerar Svenska ICOM att ta fram ett utbildningspaket inför hösten 2023.

Mer information om ICOM:s nya museidefinition hittar du på ICOM:s hemsida: https://icom.museum/en/news/icom-approves-a-new-museum-definition/