Senaste nytt

Bli medlem i ICOM!

Arbetar du inom museisektorn och vill vara med och påverka?
Ett sätt är att bli medlem i museernas världsorganisation!
Betydelsen av kulturarvets och museernas roll i samhället är en fråga som diskuteras alltmer både i Sverige och internationellt. International Council of Museums – ICOM – är medlemsorganisationen för alla museiprofessionella runt om i hela världen. Förutsättningarna för våra museer kan variera av många olika skäl, men vi har alla mycket att lära av varandra.

Som individuell medlem i ICOM Sverige ingår du i ett nationellt och globalt nätverk som ger dig möjlighet att ta del av kunskap, erfarenheter och utvecklingsfrågor inom olika ämnesområden. Du får också möjlighet att påverka kulturarvs- och museifrågornas betydelse nationellt och globalt med din egen röst. till exempel genom att engagera dig eller ditt museum i någon av ICOMs internationella kommittéer.
Som medlem kan du ansöka om resebidrag för att delta i de internationella konferenser som anordnas av ICOM. Du får också ett ICOM-kort som berättigar till fri eller reducerad entréavgift vid många medlemsmuseer i Sverige och runt om i världen.
Organisationer och institutioner som är museer eller är knutna till museisektorn kan också bli medlemmar.