Senaste nytt

Uttalande om klimataktioner på museer

“We wish for museums to be seen as allies in facing the common threat of climate change”.

Så sammanfattas budskapet i uttalandet från International Council of Museums från den 11 november. Det fullständiga uttalandet finns att ta del av via länken nedan.

De attacker som utförts av klimataktivister på flera kända konstmuseer runt om i Europa är oroande på flera sätt. Svenska ICOM följer utvecklingen med förhoppning om att inga ytterligare attacker ska ske. Förutom den faktiska skadan som uppstår på oersättliga kulturarvsobjekt skapar dessa aktivisthandlingar oro både hos museianställda och besökare. Risken är stor att öppenheten och tillgängligheten till det gemensamma kulturarvet kommer att begränsas.

Klimatavtrycket är något som alla behöver ta ett ansvar för och vägen framåt är dialog och samverkan, inte att ställa olika sektorer mot varandra. Inom museisektorn pågår arbete på många olika fronter, både nationellt och internationellt. I förvaltningen av museisamlingar men också i det publika utbudet där hållbarhetsfrågorna alltmer finns med som ingångsvärden i utställningar och andra produktioner. Agenda 2030 var huvudtemat i Svenska ICOM:s ansökan om att hålla ICOM:s Generalkonferens 2025. De tre hållbarhetsperspektiven – sociala, ekonomiska och ekologiska, behöver vara vägledande för oss alla. 

https://icom.museum/en/news/icom-statement-climate-activism/?fbclid=IwAR0u_cQXTv3RlWe3K-jWcKZNsIAjE2CkHEkPSPNoWG4OMP_qqXItCqT6oVo [icom.museum]