Senaste nytt

Årsavgiften för medlemskap 2023

Årsavgiften till Svenska ICOM har legat på samma nivå under en lång rad år, både för det individuella medlemskapet och för de institutionella medlemmarna. Inför 2023 är den individuella årsavgiften fortsatt oförändrad, dvs. 800 kronor.

För att hantera kostnadsökningarna som ofrånkomligen sker genom prisutvecklingen (KPI) görs däremot en viss justering av de institutionella medlemsavgifterna. Den institutionella avgiften bestäms utifrån storleken på institutionens omsättning. Den uppjustering som görs av avgiften för 2023 ökar successivt i procent ju större omsättning institutionen har.  Fakturering kommer att ske under vecka 41.

Årsavgift 2023 institutionella medlemmar

Institution/gruppÅrsavgift (kronor)
INST. GRUPP 14 300
INST. GRUPP 25 200
INST. GRUPP 37 200
INST. GRUPP 49 600
INST. GRUPP 510 300
INST. GRUPP 611 100