Senaste nytt

Kallelse till Svenska ICOMs årsmöte

Alla medlemmar hälsas välkomna på årsmöte!

Den 30 mars kl. 11.00

Tekniska museet i Stockholm, Althinsalen (OBS! Ny lokal)

Dagordning

1. Val av årsmötesordförande

2. Val av årsmötessekreterare

3. Val av två justerare

4. Godkännande av kallelse och dagordning för mötet

5. Verksamhetsberättelse för ICOM 2010

6. Ekonomisk redogörelse för ICOM 2010

7. Styrelsens ansvarsfrihet

8. Medlemsavgift

9. Val av styrelsen

10. Val av revisorer

11. Val av valberedning

12. Information om Kulturarv utan gränser

14. Verksamhetsplan

15. Övriga frågor

VÄLKOMNA!