Senaste nytt

ICOM NORD – ny officiell regional allians inom ICOM!

Det regionala samarbetet “ICOM NORD” har funnits i många år och består av de nationella kommittéerna Danska-, Norska-, Finska-, Isländska- och Svenska-ICOM. Nu är den äntligen formaliserad. Tillsammans representerar alliansen upp emot 5000 medlemmar. 

ICOM NORD har verkat tillsammans i specifika frågor, exempelvis skrev vi utlåtandet ICOM_Nord_StatementOnTheMuseumDefinition till ICOM-Executive Board och ICOM:s president i höstas om hur vi tillsammans ser på fortsättningen mot en ny museidefinition. 

Våra årliga ICOM NORD-möten är viktiga plattformar för att diskutera gemensamma nordiska perspektiv och för att kasta ljus på dem i internationella sammanhang.

April 2019 träffades ICOM NORD i Reykjavik för att fortsätta planeringen av formalisering av alliansen inom ICOM:s organisation och ansöka om officiell status. Ett arbete som startades för många år sedan. 

September 2019 träffades ICOM NORD i Kyoto och godkände formaliseringen. 

Den 28 april 2020 godkände ICOM Executive Board slutligen vår begäran om inrättandet av en officiell nordisk regional allians under namnet Nordic Regional Alliance (ICOM NORD).

Äntligen är alliansen officiell.
Hurra och applåder! 

Under 19-20 maj skulle ICOM NORD ha träffats på Färöarna för vidare planering, diskussioner och rapporteringar från respektive länder. På grund av den pågående pandemin hölls istället digitala möten, som visserligen inte gav samma berikande upplevelse, men möjliggjorde våra möten trots allt. 

På agendan stod inrättandet av en interimstyrelse, presentationer om etiska dilemman och arbetet med den nyinrättade Internationella kommittéen ICETHICS, initierat av Norska ICOM. Man har genomfört ett omfattande insamlingsarbete i Norge av etiska dilemman, som de etiska koderna ännu inte täcker. Ett arbete som vi i Sverige kan inspireras av. Norska ICOM tog också upp repatrieringsfrågor, eftersom flera återlämningsprocesser med Samiska samlingar är pågående. Ordförande från Finska ICOM, som även representerar Nationalmuseet, berättade bland annat om att Nationalmuseet för närvarande återlämnar hela sin samiska samling till Siida.

Svenska ICOM rapporterade bland annat om de senaste översättningarna av de Röda Listorna, som Statens Museer för Världskultur har arbetat med. Ett arbete som ICOM NORD kan inspireras av och hjälpa varandra med. Vi har också diskutera att utveckla Blue Shield-aktiviteter, som särskilt Danmark arbetar mycket med.

Vi har även haft långa diskussioner kring arbetet mot en ny museidefinition, i samband med en presentation av Jette Sandahl, ordförande för ICOM-MDPP2. Svenska ICOM planerar att hålla workshops kring museidefinitionen under hösten 2020 – håll ögonen öppna för mer information!

Slutligen berättade Svenska ICOM om sitt gedigna arbete med inlämnandet av ansökan att få hålla ICOM:s 27:e Generalkonferens i Stockholm 2025. Ett arbete som har pågått under 2019-2020 tillsammans med Stockholms Stad, och nu även i partnerskap med ICOM NORD. 

Håll tummarna att det går igenom hela vägen så att Sverige kan bli värd för generalkonferensen 2025 och ta emot 4000 museiprofessionella från hela världen! #icomsthlm2025

Rapport från ICOM NORD-möten 19-20 maj
Medea Ekner, ordförande Svenska ICOM

Bildtolking: Foto från ICOM NORD möte i Kyoto, september 2019. Foto tagen av ICOM Finland