Senaste nytt

Svenska ICOM välkomnar två nya ledamöter!

Linda Lundberg – generalsekreterare för Sveriges Länsmuseer och Aron Ambrosiani – producent digitala medier på Nordiska Museet välkomnas som nya ledamöter inom Svenska ICOM:s styrelse.

Vi vill rikta ett varmaste tack till Katty Hauptman och Caroline Owman som verkat inom styrelsen och för ICOM med stort engagemnag!

Årsmötet hölls 17 juni digitalt.

Här kan du ta del av Årsmötesprotokollet.