Senaste nytt

Information från Svenska ICOM, 2020-06-29

Svenska ICOM har sedan tidigare informerat om att Suay Aksoy, ICOM:s internationella ordförande har valt att avgå och att Alberto Garlandini, tidigare vice ordförande, har ersatt henne. På styrelsemöte i Svenska ICOM 2020-06-29 beslutades det om att vidare informera er om den rådande situationen. 

Under de senaste veckorna har ytterligare sju representanter med nyckelfunktioner inom ICOM:s ledning avgått. Ledamöterna Léontine Meijer-van Mensch och Hilda Abreu de Utermohlen har lämnat Executive Board. Jette Sandahl, ordförande i MDPP2 (the Committee on Museum Definition, Prospects and Potentials), har liksom kommittéledamöterna George Abungu, Luc Eekhout, Richard West, och Margaret Andersson valt att lämna MDPP2. Afşin Altayli har lämnat ICOMs sekretariat. 

Svenska ICOM är oroade för utvecklingen internationellt och vi har tillsammans med ett femtiotal nationella och internationella kommittéer publicerat ett öppet brev till ICOM:s nya President, General Director samt Executive Board. I brevet begär vi transparens och insyn i vad som ligger bakom dessa händelser, motiven till Aksoys beslut samt processen med att ersätta henne.  

Vi i Svenska ICOMs styrelse följer fortlöpande det som händer och kommer fortsätta att uppdatera er med ny information. Vår egen verksamhet påverkas inte i nuläget av det som händer internationellt och vi arbetar vidare med våra sakfrågor i medlemmarnas intresse. Vi i Svenska ICOM kommer att fortsätta värna om transparens och demokratiska principer i ett internationellt sammanhang.

Avslutningsvis vill vi i styrelsen rikta ett varmt tack till Suay Aksoy, som verkat för nytänkande och utveckling inom ICOM samt tillönska alla våra medlemmar en trevlig sommar!

Styrelsen för Svenska ICOM
2020-06-29

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta oss gärna!

Öppet brev till ICOMs President, Executive Board och General Director:

Denna sida som PDF: