Senaste nytt

Var finns Årets museum 2021?

Utmärkelsen Årets museum delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Nu börjar processen med att hitta Årets museum 2021 – du kan påverka genom att föreslå ditt favoritmuseum!

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete och att inspirera andra museer till nytänkande verksamhet av högsta kvalitet. År 2021 delas Årets museum ut för 25:e gången. Bakom utmärkelsen står Svenska ICOM och Sveriges Museer.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som bland annat består av representanter från Svenska ICOM och Sveriges Museer. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater.

Kriterier

Årets museum är ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. 
Juryns bedömning av nominerade museer utgår från följande tre kriterier:

  • Fördjupande – museet är ett exempel på innovativ, kreativ och nytänkande verksamhet inom något eller flera områden.
  • Engagerande – museets verksamhet har fått genomslag hos publiken, påverkan i lokalsamhället eller liknande.
  • Nyskapande – museets verksamhet kan verka inspirerande och som gott exempel för andra museer.

Hur går det till?

Varje höst har alla möjlighet att lämna förslag till kommande års pris. Den 30 november är sista dagen att skicka in förslag till juryn, som därefter nominerar tre finalister. De tre finalisterna offentliggörs under våren. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte som kommer att arrangeras i Visby och digitalt, preliminärt 27–29 april 2021.

Juryn för Årets museum 2021

Juryn för Årets museum 2021 består av Patrik Steorn, museichef Göteborgs konstmuseum, styrelseledamot Sveriges museer och juryns ordförande, Pontus Forslund, chef för fastighet och administration, Göteborgs museer, styrelseledamot Svenska ICOM, Susanna Janfalk, museichef Sörmlands museum (Årets museum 2020), Åsa Karlsson, riksdagsledamot (S), ledamot Kulturutskottet samt Fredrik Svanberg, chef för kulturarv, Statens maritima och transporthistoriska museer, redaktör Nordisk museologi.

Vill du veta mer?

För frågor, kontakta:

Anna Wallgren, kommunikatör Sveriges Museer
Telefon: 073-951 7968
E-post: anna.wallgren@sverigesmuseer.se

Patrik Steorn, ordförande i juryn och ledamot av styrelsen för Sveriges Museer
Telefon: 0790-620531
E-post: patrik.steorn@kultur.goteborg.se