Senaste nytt

Var finns Årets museum 2019?

Priset  delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiverksamhet, och att inspirera andra museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet. År 2019 delas Årets museum ut för 23:e gången. Bakom utmärkelsen står Sveriges Museer och Svenska ICOM.

Vem som helst kan föreslå sitt favoritmuseum till juryn, som består av representanter från Sveriges Museer, Svenska ICOM och allmänheten. Utifrån de inlämnade förslagen nominerar sedan juryn tre slutkandidater.

Kriterier
Årets museum är ett museum i Sverige som visar prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Det ska vara ett museum som, för publikens bästa, arbetar innovativt med exempelvis samlingar, pedagogik, utställningar, samtidsdokumentation, internationellt arbete eller kommunikation. Juryns bedömning av nominerade museer utgår från följande tre kriterier:

Nyskapande – museet är ett exempel på innovativ, kreativ och nytänkande verksamhet inom något eller flera områden.
Genomslag – museets verksamhet har fått genomslag hos publiken, påverkan i lokalsamhället eller liknande.
Mervärde – museets verksamhet kan verka inspirerande och som gott exempel för andra museer.

Hur går det till?
Varje höst har alla möjlighet att lämna förslag till kommande års pris. Den 25 november 2018 är sista dagen att skicka in förslag till juryn, som därefter nominerar tre finalister. De tre finalisterna offentliggörs i månadsskiftet februari/mars. Priset delas sedan ut på Museernas vårmöte, som 2019 kommer att arrangeras i Östersund.

På denna länk kommer ni till anmälansformuläret på Riksförbundet Sveriges Museers web