Senaste nytt

Uttalande angående ökade resurser till kulturfastigheter ägda av Statens fastighetsverk.

I dagarna meddelade finansmarknadsministern att regeringen utökar Statens fastighetsverks budget med 100 miljoner för underhåll av bidragsfastigheter.

Frågan om SFVs underhåll av kulturfastigheter som idag har museer som hyresgäster aktualiserades häromveckan då Naturhistoriska museet tvingades stänga efter bristande underhåll.

ICOM Sverige välkomnar den satsning som görs på kulturarvet som finns i dessa bidragsfastigheter, som finansieras med direkt från statsbudgeten. Dock noterar vi att problematiken med hyresmodeller för statligt ägda kulturarvsfastigheter som idag hyrs av statliga kulturmyndigheter kvarstår.

En liknande satsning som för bidragsfastigheterna behövs också för statliga hyresgäster med andra hyresmodeller.

ICOM Sverige förespråkar att utredningen kring hyresmodeller, som regeringen tidigare aviserat, tar med internationella perspektiv.

I andra länder kan finnas exempel på finansieringslösningar som skulle kunna vara användbara också i Sverige, säger Helene Rånlund ordförande ICOM Sverige.
Vi hoppas att utredningen är öppen för att ta in internationella goda exempel, fortsätter hon.

ICOM Sverige är en medlemsorganisation för museer i Sverige och internationellt och resurs för internationellt samarbete och professionell utveckling av museer. Vår verksamhet bygger på engagemang för kulturarvens betydelse, dess skydd och inflytande i samhället. Vi är en kanal för våra medlemmar i internationellt samarbete inom ICOM organisationen och till ICOM:s olika organ.