Senaste nytt

Uppdatering kring Blue Shield Sverige

Bildandet av Blue Shield Sverige har gått vidare med ett nytt viktigt steg. En interimsstyrelse för organisationen har formats. Genom sitt uppdrag som ordförande för ICOM Sverige är Helene Rånlund sammankallande ordförande.

Helene Rånlund, vad ska Blue Shield Sverige arbeta med?

I och med det förändrade omvärlds- och säkerhetsläget med ett pågående krig i Europa så behövs mer kunskap om kulturarvets betydelse och styrka, men också om risken för att oersättliga värden kan gå om intet om kulturarvet skadas eller förstörs i krig. Föreningen är tänkt som ett nätverk för hela kulturarvssektorn där medlemmars insatser och kunskaper kan spridas genom samverkan och erfarenhetsutbyte.

Vad är nästa steg i arbetet med att få i gång organisationen?

Interimsstyrelsen kommer att kalla till statuerande årsmöte som kan fatta beslut om bildandet av ideell förening med namnet Blue Shield Sverige. Då väljs en första ordinarie styrelse och vi beslutar om hur verksamheten ska organiseras. Vår ambition är att hålla ett årsmöte under november månad så att organisationen kan registreras hos Skatteverket. Vi behöver också få ett godkännande av Blue Shield International där Blue Shield Sverige kommer att ingå som en nationell kommitté. Ambitionen är kunna starta i liten skala från och med den 1 januari 2024.

Läs interimsstyrelsens infobrev om bildandet av Blue Shield Sverige här