Senaste nytt

Inbjudan till digitalt panelsamtal om Blue Shield!

Nätverket Blue Shield är en ideell organisation (NGO) som arbetar för skyddet av kulturegendom i händelse av väpnad konflikt eller andra katastrofer som kan drabba våra samhällen.

En nationell kommitté är under bildande i Sverige och för att sprida kunskap om nätverkets syfte och verksamhet bjuder vi tillsammans med Blue Shield International in kulturarvsinstitutioner och centrala aktörer inom totalförsvaret till ett digitalt seminarium.

Medverkande

  •     Peter Stone, President Blue Shield International och UNESCOs ordförande i Property Cultural Protection, Professor of Heritage Studies New Castle University samt grundare av Blue Shield UK.
  •     Dr. Emma Cunliffe, Sekretariatet för Blue Shield International, Senior Research Associate, Cultural Property Protection and Peace, Newcastle University samt ledamot i Blue Shield UK.
  •     Företrädare från vår svenska interimsstyrelse bestående av Svenska ICOM, Svenska ICOMOS samt nationella representanter för ICA och IFLA.

Seminariet kommer att ta upp följande

  •     Blue Shield-nätverkets verksamhet och värde .Haag-konventionen och nationellt ansvar för skydd av kulturarv.
  •     Erfarenheter från införande av Culture Property Protection – på fältet och på strategisk nivå i civilt och militärt försvar.
  •     Blue Shield Sverige – möjligheter och mervärde?
  •     Exempel från Nederländerna – samverkan och effekter på det militära försvarets arbete med skydd av kulturarv.

Datum: måndag 13 november kl. 10.30-12.30 (svensk tid)

Sista anmälningsdag 3 november.
Mer information om hur du anmäler dig finns här:

https://forms.gle/Rv56DmGECyyeuKuP8

Varmt välkommen!

Interimsstyrelsen för bildandet av Blue Shield Sverige i samarbete med Blue Shield International