ICOM:s Museidefinition

A museum is a non-profit, permanent institution in the service of society and its development, open to public, which acquires, conserves, researches, communicates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment for the purposes of education, study and enjoyment.

Ett museum är en permanent institution utan vinstintresse som främjar samhället och dess utveckling. Museet är öppet för allmänheten och förvärvar, bevarar, utforskar, förmedlar och ställer ut materiella och immateriella vittnesbörd om människan och hennes omvärld i utbildnings-, fördjupnings- och rekreationssyfte.

Definitionen ska läsas och tolkas i relation till ICOM:s etiska regler


Uttolkning av begrepp:

Permanent institution: Institutionen existerar långsiktigt, oavsett enskilda individer eller huvudmän. Har fastställda stadgar/måldokument, långsiktiga planer för bland annat samlingsförvaltning (t ex insamling, förvaltning och gallring), publik verksamhet (till exempel utställningar, pedagogik, kommunikation) och kunskapsuppbyggnad (till exempel om samlingar, ämnesområde, geografiskt område med mera).

Utan vinstintresse: Institutionen får gå med överskott, i relation till verksamhetens mål och i linje med ICOM:s etiska regler.

Som främjar samhället och dess utveckling: Institutionen främjar en demokratisk och humanitär samhällsutveckling.

Öppen för allmänheten: Institutionen kan ha öppet hela året eller vid begränsad tid. Alla ska vara välkomna att besöka institutionen eller ta del av dess verksamhet.

Förvärvar, bevara: Institutionen ska ha en professionell strategi för insamling, som kan inkludera befintliga samlingar, i byggnad, miljö etc, som förvaltas, konserveras och vårdas. Det inkluderar även immateriella samlingar t ex praktiker, tekniker, berättelser, traderad kunskap med mera.

Förmedla och ställa ut: Inbegriper att man tillgängliggör och för en kommunikation kring kunskaper och samlingar.

Människan och hennes omvärld: Förståelse av människor och världen oavsett tid och rum.

Beslutad av svenska ICOMs styrelse 2017-04-18


NY MUSEIDEFINITION 2020?

Under 2019 års Generalkonferens i Kyoto skulle en ny Museidefinition för ICOM röstas fram, men röstningen blev uppskjuten.

Här kan du läsa hur Svenska ICOM:s styrelse resonerade inför röstningen:
Uttalande från styrelsen om Museidefinitionen

Här kan du läsa uttalandet från Svenska ICOM om ajourneringen av den nya museidefinitionen:
Beslutet om en ny museidefinition skjuts upp

Här kan du läsa om förslaget på ny museidefinition och dess process:
Förslaget på ny Museidefinition i sin helhet

Museums are democratising, inclusive and polyphonic spaces for critical dialogue about the pasts and the futures. Acknowledging and addressing the conflicts and challenges of the present, they hold artefacts and specimens in trust for society, safeguard diverse memories for future generations and guarantee equal rights and equal access to heritage for all people.

Museums are not for profit. They are participatory and transparent, and work in active partnership with and for diverse communities to collect, preserve, research, interpret, exhibit, and enhance understandings of the world, aiming to contribute to human dignity and social justice, global equality and planetary wellbeing.

——————————————————————————————————————————————–