Årets museum

Utmärkelsen ÅRETS MUSEUM delas varje år ut till ett svenskt museum som visat prov på nytänkande och samhällsförankrad verksamhet. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma utmärkt museiarbete, och att inspirera museer till innovativ och nydanande verksamhet av god kvalitet.

Årets museum 2020

Sörmlands museum tog emot utmärkelsen Årets museum 2020 under Digitalt museimöte den 7 september. Priset, ett vandringspris bestående av en glasskulptur designad av Bertil Vallien och ett diplom, delades ut av kulturminister Amanda Lind.

Juryns motivering

”Samling och utställning, bevarande och förmedling har integrerats med varandra på ett helt nytt sätt. Sörmlands museum har gått till botten med museets föremål och kommer upp med en nyskapande metod för att berätta, väcka nyfikenhet och bygga kunskap. De berättande magasinen skapar ett tilltal som präglas av öppenhet och transparens och gestaltningen stimulerar till möten mellan besökare och föremål. Publiken kan bidra till samlingarna, utveckla eget skapande och möta andra människor på museet och i hela regionen. Resultatet är ett engagerande, självständigt och nytänkande museum som finns mitt bland medborgarna och som vidgar horisonten för en ny generation av kulturhistoriska museer.”

Museiparken framför Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum

Museiparken framför Sörmlands museum. Foto: Sörmlands museum

Juryn för Årets museum 2020

Patrik Steorn, museichef Thielska Galleriet, styrelseledamot Sveriges Museer, juryns ordförande
Pontus Forslund, administrativ chef Sektor Museer, Göteborgs stad styrelseledamot Svenska ICOM
Liv Ramskjaer, generalsekreterare Norges museumsförbund
Patrick Amsellem, museichef Skissernas museum (Årets museum 2019)
Åsa Karlsson, riksdagsledamot (s), ledamot Kulturutskottet

Tidigare vinnare av Årets museum

2019 Skissernas museum
2018 Göteborgs konstmuseum
2017 Prins Eugens Waldemarsudde Stockholm
2016 Tekniska museet Stockholm
2015 Marinmuseum i Karlskrona Blekinge
2014 Göteborgs stadsmuseum
2013 Jamtli Jämtland
2012 Kulturparken Småland Kronoberg
2011 Flygvapenmuseum Östergötland
2010 Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn Västra Götaland
2009 Världskulturmuseet i Göteborg Västra Götaland
2008 Inget pris delades ut –
2007 Inget pris delades ut –
2006 Inget pris delades ut –
2005 Värmlands museum i Karlstad Värmland
2004 Kulturen i Lund Skåne
2003 Moderna museet Stockholm
2002 Malmö Museer Skåne
2001 Riksutställningar Stockholm
2000 Textilmuseet i Borås Västra Götaland
1999 Arkitekturmuseet Stockholm
1998 Örebro läns museum Örebro
1997 Norrtälje konsthall Stockholm
1996 Livrustkammaren Stockholm
1995 Skaraborgs länsmuseum Västra Götaland
1994 Judiska museet Stockholm