Senaste nytt

Svenska ICOM ansöker om generalkonferens i Stockholm 2025

Svenska ICOM ansöker om ICOM:s 27:e Generalkonferens i Stockholm år 2025 med de Globala Målen som huvudtema.

ICOM:s Generalkonferens är en unik världskongress som har samlat 3 000 museiprofessionella var tredje år sedan 1948 kring ett övergripande och i samtiden relevant tema. ICOM:s kongresser ämnar att främja internationellt samarbete, sammanlänka det globala med det lokala och diskutera museernas vidgade roll i samhället under relevanta teman i tiden som bidrar till branschens utveckling. Under kongressen, som vanligtvis pågår under 5–7 dagar, möts deltagare från hela världen för att delta i debatter, rundabordsamtal, paneldiskussioner, nätverksevenemang och kulturaktiviteter. Kongresserna innehåller även det aktuella årets ICOM General Assembly. Parallellt med kongressen sker oftast en gränsöverskridande och internationell museumsmässa med fokus på innovation och senaste nytt inom och för branschen. 

ICOM:s kongresser är unika i sitt slag eftersom de anknyter inte bara till museibranschen utan till ett brett spektrum av verksamheter inom och utanför kultursektorn, som exempelvis konst, vetenskap, teknik, arkitektur, biologi, design och samhälle. De största segmenten för världskongresser är vanligtvis vetenskaplig forskning, industri, teknologi och medicin. I Europa hålls flest kongresser i Paris och London. I Sverige håller Stockholm och Göteborg flest kongresser. ICOM har tidigare organiserat tre kongresser i Norden: Stavanger 1995 och Köpenhamn 1974 Stockholm 1959 med tema: Museums as mirrors – their potentialities and limitations.

Svenska ICOM avser ansöka om post-pandemisk hybridkongress för 2 000 fysiska deltagare och 3 000 digitala deltagare som utgångspunkt för ansökan. Det fysiska mötet utgår ifrån Waterfront Congress Centre med organiserade events och möten i museer och sevärdheter inom och runt om Stockholms stad, samt med organiserade pre- och postkonferensbesök i närliggande städer och länder.

Svenska ICOM ämnar ansöka om generalkonferens i Stockholm för att lyfta Sverige i det internationella sammanhanget gällande museer och de globala målen. Kongressen ska uttryckligen anknyta till hållbar utveckling och FNs globala hållbarhetsmål i både programmet och i kongressens genomförande. Vi vill, genom samarbete, stärka Sverige och Norden i ett internationellt sammanhang. En ökad samverkan är inte bara en förutsättning för att möta gemensamma globala utmaningar, utan även en väsentlig förutsättning för att utveckla branschens verksamheter. Stockholm har goda möjligheter att genomföra en världskongress i en ”walkable city” med Waterfront Congress Centre som epicentrum, mängder av museer, hotell, konst- och kulturcenter och sevärdheter inom 10-20 minuter gångavstånd, samt med den tekniska och digitala innovation som är ett signum för Sverige.

Om Sverige vinner kongressen kan vi se fram emot att lyfta och driva hållbarhetsfrågor på en internationell scen och få stor påverkan över debatten om angelägna frågor på den internationella agendan i museibranschen. Vilka dessa frågor blir i detalj kommer att visa sig efter en omfattande dialog med museiprofessionella nationellt och internationellt 2022–23. Vi kan även se fram emot tusentals delegater i Stockholm och i våra museer och få stora möjligheter för museer i Sverige att stärka och knyta nya kontakter internationellt.

Svenska ICOM ämnar samarbeta med den regionala alliansen ICOM NORD  (Danmark, Finland, Norge, Island, Sverige), Svenska Unescorådet, Riksförbundet Sveriges Museer och Riksantikvarieämbetet som paraplyorganisation.

Om Sverige inte vinner kongressen avser Svenska ICOM justera och fördjupa ansökan och samarbeten ytterligare och lämna in en ny ansökan inför ICOM:s 28:e Generalkonferens 2028. 

Ansökningsprocessens deadline är 30 april, då ansökan överlämnas till ICOM i Paris. Under maj 2021 gör ICOM Excecutive Board ett urval av kandidater, som går vidare i processen och presenterar sina förslag i Paris, eller digitalt, för ICOM General Advisory Council. Under hösten 2021 gör ICOM:s representanter från ICOM:s högsta organ besök i värdlandet för att vidare bedöma värdlandets kapacitet för mottagandet av världskongressen. Därefter väljer ICOM Executive Board ut tre kandidater som tas upp till röstning under ICOM General Assembly i Paris, eller digitalt, under juni 2022. Vilket värdland som får flest röster styrs av många olika faktorer, som värdlandet inte kan påverka. Avtalet skrivs med värdlandet efter att beslutet är taget och arbetet med att verkställa ICOM:s 27:e Generalkonferens 2025 startar hösten 2022. 

Svenska ICOM

#icomsthlm2025