Senaste nytt

Tyck till om ICOM:s museidefinition och etiska regler!

Vad tycker du att en ny museidefinition bör innehålla – och vad tycker du saknas i ICOM:s etiska regler?

Waterloo Region Museum, Kitchener, Canada. Photo by Scott Webb

Som en fortsättning på ICOM:s arbete mot en uppdaterad museidefinition i dialog med medlemmar världen över, vill vi fånga upp tankar och synpunkter från dig som arbetar i museer runt om i Sverige. Svenska ICOM vill nå ut i bredden och inkludera så många verksamma inom den svenska museisektorn som möjligt. Du behöver därför inte vara medlem i ICOM för att delta.

Samtidigt har ICOM startat upp ett revisionsarbete med ICOM:s Etiska regler

De etiska reglerna ska fungera som stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De är satta för att vara en minimistandard för hur museiprofessionellt anställda ska uppträda. De är också viktiga ur den synpunkten att de formulerar vad den breda allmänheten ska kunna förvänta sig av museer och dess anställda. ICOM:s medlemmar – museianställda och institutioner – skriver under de etiska reglerna i samband med medlemskapet. Nu har du möjlighet att tycka till om vad ICOM:s Etiska regler bör kompletteras med i framtiden.

Processerna hör ihop och lanseras samtidigt, och syftar till att hitta nya principer som museiprofessionella anser vara relevanta för en ny museidefinition och etiska regler. Svenska ICOM samarbetar med Riksantikvarieämbetet för att uppmärksamma och engagera museisektorn i bredden i dessa viktiga och grundläggande branschfrågor. Vi möjliggör och tillgängliggör tillsammans så att alla museianställda ska kunna påverka vår gemensamma framtid.

Hur vill du delta i undersökningen?

1) Delta i öppna K-samtal innan du lämnar ditt bidrag

Riksantikvarieämbetet i samarbete med Svenska ICOM arrangerar under mars 2021 en serie K-samtal om ICOM:s museidefinition och etiska regler. Dessa förändringsprocesser hänger samman och syftar till att hitta nya principer som museiprofessionella anser vara relevanta för en ny museidefinition och etiska regler.

Syftet är att få utrymme att kollegialt reflektera över definitioner kring museer och dess tillämpningar. Samtalen förs i smågrupper med ett antal frågeställningar som stöd och det går bra att komplettera med synpunkter även efter dessa tillfällen. Fyll efter samtalet i webbenkäterna där vi samlar in ditt bidrag!

2) Lämna ditt bidrag direkt i en webbenkät

Fyll i enkät för museidefinitionen

Fyll i enkät för de etiska reglerna