Senaste nytt

Flera röda listor på gång

Gästinlägg av Maria Dahlström, intendent vid Världskulturmuseerna

ICOM och Världskulturmuseerna har de senaste åren samarbetat för att översätta några av ICOMs Red list of cultural objects at risk. Hittills finns fyra av de totalt sexton listorna på svenska, nämligen listorna för Irak, Syrien, Jemen och Kina. De röda listorna visar vilka typer av föremål som är mest attraktiva på marknaden, eller snarare vilka som är mest hotade av plundring och illegal handel.

Nu påbörjas översättningarna av ytterligare två listor, nämligen listan för Egypten och för Västafrika med särskilt fokus på Mali.

Irak och Syrien har varit hårt drabbade av krig och förstörelse. Den illegala handeln med kulturföremål hjälper till att finansiera terrorism. 2015 antog FN en säkerhetsresolution för att skydda kulturarvet och sedan dess är handel med kulturföremål från Irak och Syrien förbjuden, även i Sverige. Därför var det en självklarhet att de första listorna som översattes berörde kulturarvet i dessa länder.

Även Jemen plågas sedan några år tillbaka av krig och utbredd förstörelse. Även här bidrar plundringen till att finanseria terrorism.

Kinesiska antikviteter har länge varit populära i Sverige, men tyvärr finns det ett stort problem med plundring och smuggling. Arkeologiska föremål från gravar och skulpturer från helgedomar är särskilt utsatta.

ICOM nöjer sig inte med de 16 listor som finns utan fortsätter att producera nya. Anledningen är förstås att plundring, smuggling och förstörelse av kulturarv inte är en isolerade händelse utan något som sker världen över, även i Sverige. Just nu arbetar ICOM med en ny lista för hotat kulturarv i länderna i sydvästra Europa samt en för Brasilien. Målet är att publicera listorna innan årsskiftet.

Om du som privatperson funderar på att köpa ett gammalt föremål som kommer från dessa länder, eller ni som museum funderar på ett förvärv till samlingen, ta då en titt på dessa listor och undersök noggrant den dokumentation som ska finnas kring försäljning och export.

Världskulturmuseerna har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med frågor kring hotat kulturarv och illegal handel med kulturföremål.

Vidare läsning