Senaste nytt

Sverige ansluter sig till Unidroit-konventionen

Regeringen har beslutat att Sverige ska ansluta sig till 1995 års Unidroit-konvention om kulturföremål som stulits eller förts ut olagligt. Regeringen har även beslutat att utfärda den lagstiftning som riksdagen antagit och som behövs för att Sverige ska uppfylla de åtaganden som ett tillträde till konventionen medför.

Läs mer på:

http://www.regeringen.se/sb/d/14089/a/170944