Senaste nytt

Samarbete med ICOM-Belarus

Svenska-ICOM har påbörjat ett samarbete med ICOM-Belarus, i samverkan med Kulturarv utan gränser och Svenska Institutet. Första steget var en konferens i Minsk för Belarusiskt museifolk om dokumentation på museer, initierad av Annette Rosengren. Samuel Thelin och Stefan Bohman från Svenska ICOM deltog som föreläsare. Vi planerar besök mellan Sverige och Belarus, vilket först resulterar i att flera belarusiska museichefer besöker Sverige i juni. I planerna ingår också att översätta ICOMs etiska regler samt vårt kurspaket till belarusiska, och arrangera kurser där.