Dag

januari 21, 2016

Museiutredningen

Svenska ICOM har ombetts svara på remissen till Museiutredningen. Vår ordförande Stefan Bohman arbetar de närmsta veckorna med att formulera styrelsens svar. Intresserade medlemmar kan... Läs mer