ICOMs etiska regler

Etikutbildning för museisektorn

bild

Stöd i det dagliga arbetet

ICOMs etiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De finns översatta till svenska och sätter upp en minimistandard för hur du som professionell museianställd ska förhålla dig till olika frågeställningar i ditt arbete. De formulerar också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Här kan du läsa ICOMs etiska regler. Du kan också läsa utbildningsmaterialet som hör till. Du behöver Adobe Reader för att läsa dokumentet. Det kan du hämta här.

ICOMs etikutbildning

Genom medlemskap i ICOM åtar du dig att följa ICOMs etiska regler. Det gäller dig som individ och den organisation där du arbetar. Svenska ICOMs etikutbildning ökar din kännedom om de etiska reglerna och hjälper dig att använda dem i din vardag.

Svenska ICOMs etikutbildning har inspirerats av en liknande kurs som Norska ICOM har skapat. Men den är förstås anpassad till svenska förhållanden.

Hittills har över 1000 personer gått utbildningen och vår mål är att sprida kunskap om ICOMs etiska regler inom hela museisektorn.

Vem kan gå utbildningen?

  • Du som är anställd i musei- och kulturarvssektorn, oavsett bakgrund och yrkesroll.
  • Du som är beslutsfattare i musei- och kulturarvssektorn, styrelseledamot eller anställd inom offentlig förvaltning med ansvar för museer och kulturarvsfrågor.

Våra utbildare kommer gärna till er arbetsplats och genomför utbildningen. Vi ser helst att hela personalen ges möjlighet att delta, för bästa resultat.

Tid och genomförande

Utbildningen kan antingen genomföras som halvdag eller heldag. Den leds av personer som utsetts av Svenska ICOM och som har erfarenhet av personalutbildningar, etikfrågor och museer.

Vad kostar det?

Utbildningen kostar 7000 kronor för en halvdag och 9000 kr för en heldag. I utbildningen ingår ICOMs etiska regler samt ett kurshäfte till alla deltagare.

Vi tar emot max 50 deltagare per omgång.

Anmälan och frågor

Hör av er till
Monica Gustafsson, Västarvet
Gamlestadsvägen 2-4, Hus B2
415 02 Göteborg
tel: 070-646 12 74
e-post: monica.i.gustafsson@vgregion.se

Våra utbildare

Stefan Bohman, Monica Gustafsson och Magnus Olofsson, som sitter eller har suttit i vår styrelse, håller etikutbildningar. Dessutom kan även Karin Hermerén anlitas.

Karin Hermerén har sedan början av 80-talet arbetat med kulturarvet ur olika aspekter. Hon är konservator, sakkunnig, utredare, lärare och föredragshållare. Hennes uppdragsgivare har varierat och hon har därför erfarenheter från museer på kommunal, läns- och statlig nivå, liksom från myndigheter, universitet, religiösa samfund och företag i hela landet. Sedan 1996 är Karin anställd vid Helsingborgs museer och driver sedan 1991 Konserveringsateljé Syd AB i Landskrona.

Frågor som Karin särskilt har arbetat med på senare tid är etiska aspekter kring bevarandet av kulturarvet, samlingsförvaltning i teori och praktik, gallring och återlämning av kulturhistoriska föremål, etikens gränsland gentemot juridiken och den utmaning samtida och offentlig konst på olika sätt kan vara.

– Ett etiskt förhållningssätt återspeglas i varje beslut som fattas, vare sig det handlar om detaljer rörande det enskilda föremålet eller övergripande frågor kring hur man bör agera i förhållande till kulturarvet, säger Karin.

 

—————————————————

code_ethics_nathistNu finns etiska regler även för naturhistoriska museer. Dessa antogs vid generalkonferensen 2013. Materialet finns ännu inte på svenska, men den engelska versionen kan du ladda ner här: ICOM Code of Ethics for Natural History Museums (Pdf)