ICOMs etiska regler

Etikutbildning för museisektorn

bild

Stöd i det dagliga arbetet

ICOMs etiska regler ska vara ett stöd för det dagliga arbetet på museer runt om i världen. De finns översatta till svenska och sätter upp en minimistandard för hur du som professionell museianställd ska förhålla dig till olika frågeställningar i ditt arbete. De formulerar också vad allmänheten bör kunna förvänta sig av dem som arbetar på museerna.

Här kan du läsa ICOMs etiska regler. Du kan också läsa utbildningsmaterialet som hör till. Du behöver Adobe Reader för att läsa dokumentet. Det kan du hämta här.

ICOMs etikutbildning

Genom medlemskap i ICOM åtar du dig att följa ICOMs etiska regler. Det gäller dig som individ och den organisation där du arbetar. Svenska ICOMs etikutbildning ökar din kännedom om de etiska reglerna och hjälper dig att använda dem i din vardag.

Svenska ICOMs etikutbildning har inspirerats av en liknande kurs som Norska ICOM har skapat. Men den är förstås anpassad till svenska förhållanden.

Hittills har över 1000 personer gått utbildningen och vår mål är att sprida kunskap om ICOMs etiska regler inom hela museisektorn.

Vem kan gå utbildningen?

  • Du som är anställd i musei- och kulturarvssektorn, oavsett bakgrund och yrkesroll.
  • Du som är beslutsfattare i musei- och kulturarvssektorn, styrelseledamot eller anställd inom offentlig förvaltning med ansvar för museer och kulturarvsfrågor.

Vi kommer gärna till er arbetsplats och genomför utbildningen. Vi ser helst att hela personalen ges möjlighet att delta, för bästa resultat.

Tid och genomförande

Utbildningen kan antingen genomföras som halvdag eller heldag. Den leds av personer som utsetts av Svenska ICOM och som har erfarenhet av personalutbildningar, etikfrågor och museer.

Vad kostar det?

Utbildningen är kostnadsfri.

Anmälan och frågor

Hör av er till

Daniel Wetterskog
Scenkonstmuseet, Musikverket
Box 16326, 103 26 Stockholm

tel: +46 721 90 77 61
e-post: daniel.wetterskog@scenkonstmuseet.se

 

 

 

 

—————————————————

code_ethics_nathistNu finns etiska regler även för naturhistoriska museer. Dessa antogs vid generalkonferensen 2013. Materialet finns ännu inte på svenska, men den engelska versionen kan du ladda ner här: ICOM Code of Ethics for Natural History Museums (Pdf)