Senaste nytt

Svenska ICOM har varit på generalkonferens i Shanghai!

ICOMs generalkonferens arrangeras vart tredje år. Då väljer generalförsamlingen ny styrelse för hela ICOM, Executive Committee, och fattar beslut om nya resolutioner. Advisory Committee, som består av ordförandena i de olika nationella kommittéerna, träffas och väljer ny styrelse. De internationella kommittéerna träffas också.

– Denna stora tillställning, där museifolk från hela världen samlas för att diskutera gemensamma frågor, är som en slags museernas olympiad, berättar Stefan Bohman, ordförande i Svenska ICOM. Värdlandet Kina tog chansen att visa upp sin kultur från sin bästa sida. Temat för konferensen var Museums for Social Harmony, och vi kunde inte låta bli att fundera över vad harmoni står för i en diktatur som Kina, säger Stefan Bohman.

– Vi hade gärna sett att det fanns mer tid att diskutera alla resolutioner som antogs. En del kontroversiella resolutioner hänvisades till styrelsen. De handlade om att öka den interna demokratin och öppenheten inom ICOM.

foto Samuel Thelin

– Shanghai var intensivt och tankeväckande på många sätt och helt obeskrivbart. Åk dit om du får möjligheten! säger Louise Andersson, ledamot i ICOMs svenska styrelse. Under konferensen träffade hon många intressanta personer, fick höra om nya initiativ som t ex www.fihrm.org.

– Jag fick många insikter i hur museiaktörer i olika länder arbetar med sin utställningspraktik och fick också se museer med olika karaktär i Shanghaiområdet, säger Louise Andersson.

Ett komplement till ICOMs etiska regler,”Dictionnaire de Museologie” håller på att tas fram. Ett första resultat är ett häfte med viktiga begrepp inom museologin som presenterades på konferensen.

En ny kommitté skapades, COMCOL, som samlar museianställda i frågor om dokumentation på museer. Den kom i hög grad till på svenskt initiativ.

Det nya medlemsavgifterna ratificerades också. Den svenska anpassningen till dem presenterades i förra nyhetsbrevet och hittas på ICOM Sveriges hemsida.

Till ny ordförande i ICOM valdes Hans Martin Hintz från Tyskland. Merete Ipsen från Danmark valdes till styrelseledamot. Till ordförande i Advisory Committee återvaldes Knut Wiik från Norge.

Vill du veta mer om generalkonferensen och läsa om vilka resolutioner som antogs, kan du besöka internationella ICOMs hemsida.