Senaste nytt

Nästa steg mot en ny museidefinition.

ICOM:s Executive Board (EB) har beslutat att ta steget vidare mot en ny museidefinition,
enligt meddelande från ICOM:s president Suay Aksoy, 19 januari 2020.

ICOM:s ständiga kommitté MDPP har fått i uppdrag att fortsätta sitt arbetet mot en ny definition, med Jette Sandahl i spetsen. Denna ständiga kommitté har utökats med fler medlemsrepresentanter och kallas hädanefter MDPP2.

EB har fastställt en period på tre år mellan 2020-2022 för fortsättningen och implementeringen
av en ny museidefinition. MDPP2 har i uppdrag att ta fram en processmanual och vägleda
de nationella och internationella kommittéerna i sitt arbete med medlemmarna.

 

Agenda 2020-2022

15 mars 2020

 

MDPP2 skapar en processmanual i samråd med ICOM:s nationella och internationella kommittéer (NC och IC)
1 april 2020

 

MDPP2 presenterar processmanualen för ICOM EB i Foggia, Italien (30 mars – 2 april 2020)
9 juni 2020

 

MDPP2 presenterar processmanualen för ICOM Advisory Council i Paris, Frankrike (11 juni 2020)
1 augusti 2020 Alla förslag på museidefinitioner från NC och IC:s skickas till MDPP2
9 december 2020

 

MDPP2 presenterar en preliminär rapport till EB som inkluderar:
– Genomgång av bidragen från NC and IC- Granskning och nästa steg
1 januari 2021 MDPP2-rapport skickas till NC och IC för synpunkter
1 mars 2021 MDPP2 går igenom och redovisar synpunkterna från NC och IC
5 juni 2021

 

Presentation av en föreslagen ny definition med röstning på dagordningen under Extraordinär Generalförsamling (EGA) i juni 2021 i Paris, Frankrike.
Om den nya definitionen godkänns av EGA:
Juli 2021-april 2022 MDPP2 bevakar implementeringen av den nya definitionen.
Augusti 2022 MDPP2 rapporterar om implementeringen av museidefinitionen till EB på ICOM:s generalkonferens i Prag, Tjeckien